Moje klasyczne zestawy Lego cz. 396 i cz. 397

Zbliżając się do czterech setek zaprezentowanych zestawów z moich zbiorów klasyki Lego, przedstawiam dwa niewielkie zestawy serii Town, tematu Space Port z 1999 roku. 6463 Lunar Rover, składający się z 36 elementów i 1 minifiga oraz 1181 Space Jet, składający się z 23 elementów i 1 minifiga. Seria liczyła 19 zestawów, z czego kilka wydano zarówno w formie polybagów, jak i pudełek. Przedstawione tutaj to niewielki łazik księżycowy ze złotą kopułą anteny oraz taką samą owiewką kasku. Drugi zestaw to mini wersja kosmicznego odrzutowca, a figurka ponownie z taką samą owiewką. Prosta, wręcz trywialna konstrukcja. Godny polecenia jest w zasadzie tylko 6463.

Approaching four hundred presented sets from my collection of Lego classics, I present two small sets of the Town series, Space Port theme from 1999. 6463 Lunar Rover, consisting of 36 elements and 1 minifig, and 1181 Space Jet, consisting of 23 elements and 1 minifig. The series consisted of 19 sets, several of which were released in both polybags and boxes. Pictured here is a small lunar rover with a golden antenna dome and the same helmet fairing. The second set is a mini version of the space jet, and the figure again with the same fairing. A simple, almost trivial design. Only 6463 is worth recommending.

Reklama
Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 394 i cz. 395

W dniu dzisiejszym prezentacja klasycznych zestawów Lego z mojej kolekcji to dwa zestawy serii Town z lat 80tych. 6693 Refuse Collection Truck z 1987 roku, składający się ze 115 elementów i 2 minifigów oraz 6661 Mobile TV Studio z 1989 roku, składający się z 78 elementów i 1 minifiga. Pierwszy zestaw to doskonale znana żółto – czerwona śmieciarka, jedna z najlepszych, którą wydało Lego oraz moim zdaniem, jeden z najlepszych miejskich pojazdów z całej serii Town. Pojazd posiada sporą bawialność dzięki możliwości przechylania śmietników wraz z zawartością, czy podnoszenia całej tylnej części, lub kiprowania całej zawartości kontenera. Do tego dwa śmietniki, miotła, łopata, dwa charakterystyczne elementy z nadrukiem oraz dwóch pracowników służb miejskich. Pojazd posiada bardzo dobrą linię i proporcje. Jak dla mnie to świetny zestaw! Nic dodać nic ująć. Druga konstrukcja to niebiesko – szary van będący mobilnym studiem telewizyjnym. Poza autem jest kamera, a w tylnej części pojazdu znajdziemy monitor pod sufitem. Do tego duża biała antena i ponownie dedykowane elementy z nadrukiem. Bardzo dobry miejski zestaw. Obie pozycje stanowią idealne, wręcz obowiązkowe uzupełnienie miasta Lego z lat 80/90tych. Pozycje MUST HAVE dla kolekcjonerów klasyki!

Today, the presentation of classic Lego sets from my collection are two sets of the Town series from the 80s. 6693 Refuse Collection Truck from 1987, consisting of 115 pieces and 2 minifigs, and 6661 Mobile TV Studio from 1989, consisting of 78 pieces and 1 minifig. The first set is a well-known yellow and red garbage truck, one of the best that Lego has released and, in my opinion, one of the best town vehicles from the entire series. The vehicle has a lot of playability thanks to the possibility of tilting the garbage cans with their contents, or lifting the entire rear part, or tipping the entire contents of the container. In addition, two garbage cans, two characteristic elements with print, broom, shovel and two employees of municipal services. The vehicle has a very good line and proportions. For me, it’s a great set! Nothing more nothing less. The second vehicle is a blue and gray van which is a mobile television studio. There is a camera outside the car, and in the rear part of the vehicle we will find a monitor under the ceiling. In addition, a large white antenna and again dedicated printed elements. A very good town set. Both items are a perfect, almost obligatory complement to the Lego town from the 80s/90s. MUST HAVE items for classic collectors!

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 393

Kolejnym zestawem z moich zbiorów klasyki, który prezentuję, jest przedstawiciel serii Basic z 1985 roku. Zestaw 720 Basic Building Set, 7+, składający się z 334 elementów i 1 minifiga. Pozycję wydano wraz z innymi, stanowiącymi swoisty komplet, tj. 720, 730 i 740 i są one wcześniejszym odpowiednikiem bardzo dobrze znanych 715, 725 i 735 z 1990 roku. Prezentowany tutaj daje możliwość budowy czterech konstrukcji, w tym zasilanych zewnętrznym napędem 810 z 1985 roku. dodatkowo zdjęcia pudełka i instrukcji wskazują kilka innych możliwych konstrukcji do budowy, lecz już bez instrukcji. Podstawową budowlą jest natomiast stacja paliw oraz dwa pojazdy. Małe auto pasujące do serii Town oraz holownik. Główna kolorystyka zestawu to biel, czerwony, niebieski, czarny oraz szary, w tym płyta bazowa 16×32. Zestaw bardzo dobry do realizacji własnych pomysłów w klimatach lat 80tych. Pozycja godna polecenia kolekcjonerom klasycznego Lego.

Another set from my collection of classics that I present is a representative of the Basic series from 1985. 720 Basic Building Set, 7+, consisting of 334 elements and 1 minifig. The item was released together with others constituting a specific set, i.e. 720, 730 and 740, and they are the earlier equivalent of the very well-known 715, 725 and 735 from 1990. Presented here gives the possibility of building four constructions, including powered by an external drive 810 from 1985. additionally, the pictures of the box and instructions indicate several other possible constructions, but without instructions. The basic building is a gas station and two vehicles. A small car matching the Town series and a tow truck. The main colors of the set are white, red, blue, black and gray, including a 16×32 base plate. A very good set to implement your own ideas in the 80s style. An item worth recommending to collectors of classic Lego.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 392

Kolejnym zestawem z moich zbiorów klasyki, jest reprezentant serii Town, wywodzący się z promocyjnych zestawów, które można było otrzymać korzystając z usług linii lotniczych. 1772 Airport Container Truck z 1992 roku, składający się z 80 elementów i 1 minifiga. Zestaw przedstawia pojazd lotniskowy, umożliwiający załadunek kontenerów do samolotu. Auto utrzymane w kolorach czerwonym, białym i czarnym W zestawie także dwa kontenery z charakterystyczną nakleją wykorzystywaną we wspomnianych zestawach. Kontenery natomiast zawierają żółte skrzynki z towarami. Wszystko obsługuje jeden pracownik lotniska. Zestaw fajny, bawialny, umożliwiający poszerzenie możliwości lotniska Town, ale na minus fakt, iż raczej trudny do zdobycia obecnie.

Another set from my collection of classics is a representative of the Town series, derived from promotional sets that could be obtained using the services of airlines. 1772 Airport Container Truck from 1992, consisting of 80 elements and 1 minifig. The set presents an airport vehicle that allows you to load containers to the plane. The car is kept in red, white and black colors. The set also includes two containers with a characteristic sticker used in the mentioned sets. Containers, on the other hand, contain yellow crates with goods. Everything is handled by one airport employee. A nice, fun set that allows you to expand the possibilities of the Town airport, but on the downside, it’s rather difficult to get at the moment.

Opublikowano Lego | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 388 – 391

W dniu dzisiejszym z zasobów mojej kolekcji klasyki Lego prezentuję cztery zestawy serii Castle, tematu Ninja pochodzące z końca lat 90tych. 6033 Treasure Transport z 1998 roku, składający się z 54 elementów i 3 minifigów, 1185 Raft z 1999 roku, składający się z 25 elementów i 1 minifiga, 1187 Glider z 1999 roku, składający się z 23 elementów i 1 minifiga oraz 3050 Shanghai Surprise z 1999 roku, składający się ze 104 elementów i 3 minifigów. Zestawy tematu Ninja umiejscowione były w nie tak odległych czasach dalekiego wschodu i mamy w nich do czynienia z shogunami, ninjami oraz bandytami. Dwa najmniejsze z prezentowanych zestawów posiadały także swoje odpowiedniki polybagowe. Pierwszy zestaw to transport skarbu na który atak przeprowadza szary ninja. Trochę terenu, skrzynia ze skarbem, proporzec i dwóch bandytów. Prosty zestaw uzupełniający większe konstrukcje. Dwie kolejne pozycje to ponownie dodatki, tym razem bardziej minimalistyczne. Jest tratwa z czarnym ninja i szybowiec z szarym ninja. Ostatni, największy zestaw to większa łódka shoguna z obsadą dwóch czerwonych ninja. Sporo wyposażenia, skarb i dwa proporce. Zestawy godne polecenia w sumie tylko dla fanów serii castle i kolekcjonerów chcących się zapoznać z tematami Ninja z lat 90tych.

Today, from the resources of my collection of Lego classics, I present four sets of the Castle series, Ninja theme from the late 90s. 6033 Treasure Transport from 1998 with 54 pieces and 3 minifigs, 1185 Raft from 1999 with 25 pieces and 1 minifig, 1187 Glider from 1999 with 23 pieces and 1 minifig, and 3050 Shanghai Surprise with 1999, consisting of 104 elements and 3 minifigs. Ninja themed sets were set in not so distant times of the Far East and we deal with shoguns, ninjas and bandits in them. The two smallest of the presented sets also had their polybag counterparts. The first set is a treasure transport that is attacked by a gray ninja. Some terrain, a treasure chest, a pennant and two bandits. A simple set that complements larger structures. The next two items are again additions, this time more minimalist. There is a raft with a black ninja and a glider with a gray ninja. The last and largest set is a larger shogun boat with a cast of two red ninjas. Lots of equipment, a treasure and two pennants. Sets worth recommending in total only for fans of the castle series and collectors who want to get acquainted with Ninja themes from the 90s.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 387

Prezentując zestawy z mojej kolekcji klasycznych zestawów Lego, czasem przedstawiam pozycje godne uwagi, czasem nawet lepsze niż współczesne odpowiedniki. Moim zdaniem, takim właśnie zestawem jest 4554 Metro Station z 1991 roku, składający się z 600 elementów i 8 minifigów. Zestaw przedstawia żółto – czarny budynek stacji kolejowej (choć nazwa może być myląca) oparty o cztery płyty 3D o rozmiarach 16×16. Konstrukcję wykończono białą stolarką okienną i drzwiową, a na samym peronie znajdziemy sporo dodatkowych elementów, jak lampy, kwietniki, ławka, skrzynka pocztowa, czy tablicę z rozkładem. Transport bagaży zapewnia czerwony meleks z przyczepkami. Moim zdaniem, to jedna z najlepszych konstrukcji pojazdów opartych o znane małe podwozie z serii Town. Sam budynek posiada ciekawą fasadę z detalami. Dobre wrażenie robi także oszklenie górnej części. Wewnątrz znajdziemy kawiarnię, z której można korzystać także na peronie, poczekalnię, telefon oraz stanowisko kierowania na piętrze. Figurki to czterech pracowników kolei, barman oraz trzech podróżnych. Lego wypuściło także wersję czerwoną tego zestawu, z nielicznymi zmianami, pod pozycją 2150. Stacja kolejowa 4554 moim zdaniem jest świetnym, bawialnym i kompletnym zestawem. Dobrze zaprojektowana i wykonana. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonerów serii Trains.

When presenting sets from my collection of classic Lego sets, I sometimes present items worthy of attention, sometimes even better than their modern counterparts. In my opinion, such a set is 4554 Metro Station from 1991, consisting of 600 elements and 8 minifigs. The set shows a yellow and black railway station building (although the name may be misleading) based on four 16×16 3D boards. The structure is finished with white window and door woodwork, and on the platform itself we will find a lot of additional elements, such as lamps, flowerbeds, a bench, a mailbox, or a schedule board. Luggage transport is provided by a red melex with trailers. In my opinion, this is one of the best vehicle designs based on the well-known small Town series chassis. The building itself has an interesting facade with details. The glazing of the upper part also makes a good impression. Inside, we will find a cafe, which can also be used on the platform, a waiting room, a telephone and a management desk on the first floor. The figures are four railway workers, a bartender and three travelers. Lego also released a red version of this set, with few changes, under item 2150. Train station 4554 is a great, fun and complete set in my opinion. Well designed and made. A must for collectors of the Trains series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 385 i cz. 386

Dzień dzisiejszy z klasyką Lego z moich zbiorów to dwa zestawy serii Technic, z lat 80tych. 8020 Universal Set z 1984 roku, składający się ze 119 elementów oraz 1972 Go-Kart z 1985 roku, składający się z 89 elementów. Pierwsza pozycja to żółty zestaw uniwersalny, umożliwiający budowę pięciu konstrukcji, w tym z zastosowaniem zewnętrznego silnika. Podstawowym modelem jest auto typu van. Ciekawostką jest zastosowanie w nim normalnych drzwi z serii Town. Drugi z zestawów to niebiesko – czarny go-kart. Prosta konstrukcja dobrze oddaje kształt pierwowzoru. Zestaw wyszedł w limitowanej edycji. Oba zestawy warte polecenia, ale w zasadzie tylko fanom serii Technic z klasycznego okresu.

Today with Lego classics from my collection are two sets of the Technic series, from the 80s. 8020 Universal Set from 1984, consisting of 119 pieces, and 1972 Go-Kart from 1985, consisting of 89 pieces. The first item is a yellow universal kit that allows you to build five structures, including using an external engine. The basic model is a van type car. An interesting fact is that it uses normal doors from the Town series. The second set is a blue and black go-kart. The simple design perfectly reflects the shape of the original. The set came out in a limited edition. Both sets are worth recommending, but basically only to fans of the Technic series from the classic period.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 381 – 384

W kolejnej prezentacji zestawów z mojej klasyki Lego przedstawiam cztery bardzo dobrze znane małe impulsy z serii Space, pochodzące z przełomu lat 80tych i 90tych i zawierające po jednym minifigu z trzech tematów w ramach serii. 6831 Message Decoder z 1989 roku, składający się z 34 elementów, 6811 Pulsar Charger z 1990 roku, składający się z 26 elementów, 6833 Beacon Tracer z 1990 roku, składający się z 40 elementów oraz 6812 Grid Trekkor z 1991 roku, składający się z 25 elementów. Są tutaj przedstawiciele tematów Space Police, M-tron oraz Blacktron II. Pierwszy to najmniejszy z serii kosmicznych policjantów. Niebiesko – czarny pojazd z elementami trans – red, posiada podnoszone ramię z antenami oraz dedykowany element z nadrukiem. Koła bąbelkowe, zresztą tak jak w pozostałych pojazdach tu prezentowanych. Figurka to oczywiście kosmiczny policjant. Drugi i trzeci zestaw to czerwono – czarne maszyny M-trona. Pierwszy z nich, to niewielki statek z charakterystycznymi elementami trans neon green oraz dedykowany nadrukiem. Drugi, to jeden z najsłynniejszych kosmicznych buggy o świetnym kształcie i także dedykowanym nadrukiem, tym razem na owiewce. Obie figurki, to przedstawiciele M-tron. Ostatnim z zestawów jet mały pojazd kosmicznych bandytów drugiego wydania. Mały łazik w kolorach biało – czarnych z dodatkami trans neon green. Figurka to przedstawiciel serii. Jej dodatkowym wyposażeniem jest jet-pack. Wszystkie pozycje to kwintesencja serii, które reprezentują. Doskonale znane i lubiane zestawy, popularne zarówno w momencie pojawienia się na rynku, jak i dzisiaj wśród kolekcjonerów. Bawialne mimo swojej prostoty. Moim zdaniem posiadają niezaprzeczalny urok. Pozycje typu must have.

In the next presentation of sets from my Lego classics, I present four very well-known small impulses from the Space series, dating from the late 80s and early 90s, containing one minifig each of the three themes within the series. 6831 Message Decoder from 1989 with 34 pieces, 6811 Pulsar Charger from 1990 with 26 pieces, 6833 Beacon Tracer from 1990 with 40 pieces, and 6812 Grid Trekkor from 1991 with 25 pieces elements. There are representatives of the Space Police, M-tron and Blacktron II themes here. The first is the smallest of the series of Space Police. Blue – black vehicle with trans – red elements, has a raised arm with antennas and a dedicated printed element. Bubble wheels, as in the other vehicles presented here. The figure is, of course, a cosmic police officer. The second and third sets are red and black M-tron machines. The first one is a small ship with characteristic trans neon green elements and a dedicated print. The second is one of the most famous space buggy with a great shape and also a dedicated print, this time on the fairing. Both figures are representatives of M-tron. The last of the sets is the small space bandit vehicle of the second edition. A small rover in black and white colors with trans neon green accessories. The figure is representative of the series. Her additional equipment is a jet-pack. All items are the essence of the series they represent. Well-known and popular sets, popular both when they appeared on the market and today among collectors. Fun despite its simplicity. In my opinion, they have an undeniable charm. Must-have items.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 378, cz. 379 i cz. 380

W dalszej części prezentacji moich zestawów Lego z klasycznego okresu przedstawiam trzy zestawy miejskie z serii Town, z lat 90tych. 6533 Police 4 x 4 z 1992 roku, składający się z 62 elementów i 1 minifiga, 6525 Blaze Commander z 1995 roku, składający się z 50 elementów i 1 minifiga oraz 6625 Speed Trackers z 1996 roku, składający się z 62 elementów i 2 minifigów. Zestawy to przedstawiciele policji oraz straży pożarnej. Pierwszy zestaw to pojazd 4×4 w klasycznej biało – czarnej barwie (podobnie jak drugi zestaw policyjny). Ciekawa konstrukcja, trochę wyposażenia do blokowania dróg, a figurka to typowy policjant. Ciekawostką jest zwykła czapka z daszkiem zamiast typowej policyjnej. Drugi z zestawów to wóz dowódcy straży pożarnej. Ponownie mamy do czynienia z terenowym pojazdem, tym razem w wersji bez dachu. Dodatkowo trochę wyposażenia do działań ratowniczych, a figurka to wąsaty dowódca. Ostatni z zestawów to policyjna ekipa pościgowa, składająca się z rozbudowanej wersji klasycznego motoru oraz auto o futurystycznym kształcie, prawie identyczne jak te z 6530. Pojazd ozdobiono naklejkami, a figurki to dwóch prawie identycznych policjantów. Zestawy fajne, bawialne, jak to auta policji i straży, obowiązkowe dla kolekcjonera serii Town.

In the further part of the presentation of my Lego sets from the classic period, I present three sets from the Town series, from the 90s. 6533 Police 4 x 4 from 1992, consisting of 62 pieces and 1 minifig, 6525 Blaze Commander from 1995, consisting of 50 pieces and 1 minifig, and 6625 Speed Trackers from 1996, consisting of 62 pieces and 2 minifigs. The sets are representatives of the police and fire brigade. The first set is a 4×4 vehicle in a classic white and black color (similar to the second police set). Interesting design, some equipment to block roads, and the figure is a typical policeman. An interesting fact is an ordinary peaked cap instead of a typical police one. The second of the sets is the fire brigade commander’s car. Again, we are dealing with an off-road vehicle, this time without a roof. Plus some equipment for rescue operations, and the figure is a mustachioed commander. The last of the sets is a police pursuit team, consisting of an extended version of the classic motorcycle and a car with a futuristic shape, almost identical to those from 6530. The vehicle is decorated with stickers, and the figures are two almost identical policemen. Cool, fun sets, like police and fire cars, must-have for a collector of the Town series.

Opublikowano Lego | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 377

Kolejnym zestawem z mojej kolekcji klasyki Lego, który przedstawiam jest pochodzący z 1984 roku reprezentant serii Castle. 6040 Blacksmith Shop, składający się z 92 elementów, 2 minifigów i 1 konia. Zestaw to mała kuźnia, oparta o kawałek modułowego muru zamkowego, umożliwiającego łączenie z innymi zestawami zawierającymi mury. Poza murem mamy oczywiście piec, miejsce do prac dla kowala i trochę wyposażenia. Figurki to oczywiście kowal w ciekawym stroju oraz jeden rycerz. Zestaw ten to obowiązkowa pozycja dla kolekcjonera serii Castle.

Another set from my classic Lego collection that I present is a representative of the Castle series from 1984. 6040 Blacksmith Shop, consisting of 92 pieces, 2 minifigs and 1 horse. The set is a small forge, based on a piece of modular castle wall, allowing it to be combined with other sets containing walls. Outside the wall, of course, we have a furnace, a place to work for a blacksmith and some equipment. The figures are of course a blacksmith in an interesting costume and one knight. This set is a must-have item for the collector of the Castle series.

Opublikowano Lego | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 374, cz. 375 i cz. 376

Dalsza prezentacja klasyki Lego z mojej kolekcji to trzy niewielkie zestawy serii Space, z klasycznego okresu lat 80tych. 6821 Shovel Buggy z 1980 roku, składający się z 28 elementów i 1 minifiga, 6823 Surface Transport z 1983 roku, składający się z 27 elementów i 1 minifiga oraz 6802 Space Probe z 1986 roku, składający się z 31 elementów i 1 minifiga. Figurki, to klasyczni kosmonauci w kolorach białym w przypadku pierwszego zestawu oraz żółtym w pozostałych zestawach. Pierwsza pozycja to poprostu szara kosmiczna koparka 😉 . Pojazd posiada ruchomą łychę oraz dodatkowe wyposażenie jak radio , czy komputer. Drugi z zestawów, to przegubowy transport elementów powierzchni. Do ich poszukiwania służy wykrywacz, a do przewożenia niewielki pojemnik w pojeździe. Ostatnia pozycja to wyrzutnik sond Poza niewielkim pojazdem z wystrzeliwaną sondą jest mały czarny robot. To najmniej znany zestaw z zaprezentowanych. Wszystkie zestawy to klasyczna seria szarych pojazdów w ramach tematu Classic. Pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera serii Space.

A further presentation of Lego classics from my collection are three small sets of the Space series, from the classic period of the 80s. 6821 Shovel Buggy from 1980, consisting of 28 pieces and 1 minifig, 6823 Surface Transport from 1983, consisting of 27 pieces and 1 minifig, and 6802 Space Probe from 1986, consisting of 31 pieces and 1 minifig. The figures are classic cosmonauts in white for the first set and yellow for the other sets. The first item is just a gray space excavator 😉 . The vehicle has a movable bucket and additional equipment such as a radio or a computer. The second of the sets is the articulated transport of surface elements. A detector is used to search for them, and a small container in the vehicle is used to carry them. The last item is the probe launcher. Apart from a small vehicle with a probe launcher, there is a small black robot. This is the least known set of those presented. All sets are a classic series of gray vehicles under the Classic theme. Must-haves for the collector of the Space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 367 – 373

W dniu dzisiejszym prezentuję siedem małych zestawów serii Town z początku lat90tych, tak zwanych impulsów zachęcających do zapoznania z serią. Wspólnym mianownikiem wszystkich pozycji jest brak figurek. 1630 Helicopter z 1990 roku, składający się z 27 elementów, 1631 Black Race Car z 1990 roku, składający się z 23 elementów, 1632 Speedboat z 1990 roku, składający się z 28 elementów, 1633 Mini Loader z 1990 roku, składający się z 24 elementów, 1610 Police Car z 1991 roku, składający się z 23 elementów, 1611 Red Race Car z 1991 roku, składający się z 21 elementów oraz 1693 Racing Car z 1992 roku, składający się z 26 elementów. Powyższy zbiór oferuje nam uzupełnienie miasta Lego, pod warunkiem posiadania wolnych minifigurek 😉 Jest tutaj mini helikopter, łódka motorowa, mała ładowarka, wóz policyjny, pojazd do rajdów terenowych oraz dwie wyścigówki. Samo pojawienie się takich zestawów to bardzo dobry pomysł. Zachęcały do zakupu większych zestawów i kosztowały grosze. Do tego były popularne i powszechnie dostępne. Pozycje polecam oczywiście wytrwałym kolekcjonerom serii Town.

Today I present seven small sets of the Town series from the early 90s, the so-called impulses encouraging you to get acquainted with the series. The common denominator of all items is the lack of figures. 1630 Helicopter form 1990, 27-piece set, 1631 Black Race Car from 1990, 23-piece set, 1632 Speedboat from 1990, 28-piece set, 1633 Mini Loader from 1990, 24-piece set, 1610 Police Car from 1991 with 23 pieces, 1611 Red Race Car from 1991 with 21 pieces and 1693 Racing Car from 1992 with 26 pieces. The above collection offers us to complete the Lego town, provided that we have free minifigures 😉 There is a mini helicopter, a motor boat, a small loader, a police car, an off-road rally vehicle and two race cars. The very appearance of such sets is a very good idea. They encouraged the purchase of larger sets and cost pennies. They were also popular and widely available. Of course, I recommend the items to persistent collectors of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 364, cz. 365 i cz. 366

Kolejne zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego, to trzy malutkie wręcz zestawy z wyścigówkami z serii Town. 6609 Race Car z 1980 roku, składający się z 17 elementów i 1 minifiga, 6605 Road Racer z 1984 roku, składający się z 20 elementów i 1 minifiga oraz 6509 Red Devil Racer z 1991 roku, składający się z 39 elementów i 1 minifiga. Pierwszy z zestawów przypomina bardziej go-karta niż pojazd bolid wyścigowy. Prostota w białych i czerwonych barwach uzupełniona elementem z nadrukiem. Figurka nie wyszukana i tylko kask odróżnia od zwykłego mieszkańca miasta Lego. Drugi z zestawów, to niebieski bolid oznaczony numerem 3. Pojazd masywniejszy od pierwszej pozycji, natomiast figurka to bardzo podobny do poprzednika kierowca. Ostatni z zestawów to już produkt lat 90tych i doskonale znany czerwony bolid, ponownie z numerem 3. Ciekawa linia, trochę detali oraz figurka w typowo sportowym kostiumie. Wszystkie zestawy bawialne na swój sposób i czas, w którym pojawiły się na rynku. Polecam kolekcjonerom serii Town.

The next sets from my collection of Lego classics are three tiny sets with racing cars from the Town series. 6609 Race Car from 1980, consisting of 17 elements and 1 minifig, 6605 Road Racer from 1984, consisting of 20 elements and 1 minifig, and 6509 Red Devil Racer consisting from 1991 of 39 elements and 1 minifig. The first set looks more like a go-kart than a racing car. Simplicity in white and red colors complemented by an element with a print. The figure is not sophisticated and only the helmet distinguishes it from an ordinary resident of the Lego Town. The second of the sets is a blue car marked with the number 3. The vehicle is more massive than the first item, while the figure is a driver very similar to its predecessor. The last of the sets is a product of the 90s and a well-known red car, again with the number 3. An interesting line, some details and a figure in a typical sports suit. All sets playable in their own way and time in which they appeared on the market. I recommend Town series collectors.

Opublikowano Lego | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 362 i cz. 363

W dalszej części prezentacji mojej klasyki Lego, przedstawiam dwa zestawy serii Town z lat 80tych wykorzystujące system Light & Sound. 6450 Mobile Police Truck z 1986 roku, składający się z 84 elementów oraz 1 minifiga i 6481 Construction Crew z 1989 roku, składający się ze 169 elementów i 2 minifigów. Pierwszy to mobilna jednostka policyjna z typowym dla tej serii systemem dźwiękowo – świetlnym. Dodatkowo pojazd przewozi trochę wyposażenia do blokady dróg. Samo auto dobrze zaprojektowane, utrzymane oczywiście w kolorach biało – czarnym. Drugi z zestawów to ekipa budowlana z dużym przegubowym, żółtym spychaczem, będącym trochę masywniejszą wersją 6658. Do spychacza podłączono dwuosiową przyczepę na której znajduje się system świetlny, z dodatkowymi elementami jak znaki, czy listwy, które można łączyć w różnych konfiguracjach. Jest także miejsce na kilka sztuk wyposażenia do prac ziemnych. Oba zestawy bardzo bawialne i stanowią doskonałe uzupełnienie miasta Lego z lat 80tych. Pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera serii Town.

In the further part of the presentation of my classic Lego, I present two sets of the Town series from the 80s using the Light & Sound system. 6450 Mobile Police Truck from 1986, consisting of 84 elements and 1 minifig and 6481 Construction Crew from 1989, consisting of 169 elements and 2 minifigs. The first is a mobile police unit with a sound and light system typical of this series. Additionally, the vehicle carries some roadblock equipment. The car itself is well designed, of course in white and black colors. The second of the sets is a construction crew with a large articulated yellow bulldozer, which is a slightly more massive version of 6658. A two-axle trailer with a lighting system is connected to the bulldozer, with additional elements such as signs or strips that can be combined in various configurations. There is also room for several pieces of earthmoving equipment. Both sets are very fun and are a perfect complement to the Lego Town from the 80s. A must-have item for the collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 358, cz. 359, cz. 360 i cz. 361

Kolejny wpis prezentujący zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego, to końcówka lat 90tych i UFO, czyli odłam serii Space pod postacią czterech niedużych konstrukcji. 6800 Cyber Blaster z 1997 roku, składający się z 19 elementów i 1 minifigurki, 6818 Cyborg Scout z 1997 roku, składający się z 35 elementów i 1 minifiga, 6836 V-Wing Fighter z 1997 roku, składający się z 70 elementów i 1 minifiga oraz 2543 Spacecraft z 1998 roku, składający się z 18 elementów i 1 minifiga. Wszystkie zestawy to niewielkie konstrukcje, utrzymane w kolorystyce szarej, z dodatkami czarnego, czerwonego oraz elementów w kolorze trans neon green. Zestawy wzbogacono także licznymi, dedykowanymi elementami z nadrukiem, całkiem ciekawym w niektórych przypadkach. Wśród prezentowanych tutaj znajdziemy jeden pojazd terenowy oraz trzy latające, z czego największy to V-Wing. Największym plusem wszystkich są natomiast bardzo nietypowe figurki. Otrzymujemy tu trzech UFO Droidów – niebieskich i czerwonego oraz Alien Zotaxian, czyli poprostu obcego. Bardzo szczegółowe nadruki we wszystkich przypadkach. Cała linia tematyczna UFO, to już schyłek serii Space, jednak warty zapamiętania, właśnie przez kolorystykę, liczne nadruki oraz bardzo dobre figurki. Zestawy były także bardzo popularne w czasie, gdy pojawiły się na rynku. Polecam oczywiście fanom serii Space, jako elementy jednego z ostatnich tematów (nie licząc Insectoids) w ramach kosmicznej serii.

Another post presenting sets from my collection of Lego classics is the end of the 90s and UFO, a branch of the Space series in the form of four small construction. 6800 Cyber Blaster from 1997 with 19 pieces and 1 minifigure, 6818 Cyborg Scout from 1997 with 35 pieces and 1 minifig, 6836 V-Wing Fighter from 1997 with 70 pieces and 1 minifig and 2543 Spacecraft from 1998, consisting of 18 pieces and 1 minifig. All sets are small constructions, kept in gray colors with the addition of black, red and trans neon green elements. The sets have also been enriched with numerous, dedicated printed elements, quite interesting in some cases. Among the presented here we find one terrain vehicle and three flying ones, the largest of which is the V-Wing. The biggest advantage of all, however, are very unusual figures. We get here three UFO Droids – blue and red and Alien Zotaxian, which is simply an alien. Highly detailed prints in all cases. The entire UFO thematic line is the end of the Space series, but it is worth remembering because of the colors, numerous prints and very good figures. The sets were also very popular at the time they appeared on the market. Of course, I recommend it to fans of the Space series, as elements of one of the last themes (not counting Insectoids) in the space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 355, cz. 356 i cz. 357

W dniu dzisiejszym prezentuję trzy niewielkie zestawy serii Town. 6633 Family Car z 1985 roku, składający się z 40 elementów i 1 minifigurki, 6501 Sport Convertible z 1987 roku, składający się z 30 elementów i 1 minifigurki oraz 6530 Sport Coupe z 1990 roku, składający się z 43 elementów i 1 minifigurki. Wszystkie zestawy jak widać, to poprostu miejskie pojazdy. Pierwszy zestaw, najmniej znany, gdyż na rynek US to czarno – biały sedan z kolorowymi paskami na środku. Proste, miejskie auto, którego kierowcą jest zwykła miejska figurka. Druga pozycja to mały kabriolet, oparty o małe nadwozie, takie samo jak przy słynnym 6506. Czarno szarym autem kieruje w tym przypadku kobieca figurka. Ponownie prosty, ale dobry patent. Ostatni z zestawów, to już nowoczesny design typowy dla nowego otwarcia z początku lat 90tych. Żółta fura z dużą podnoszoną szybą, ponownie kierowana przez kobiecą figurkę. Bardzo ładna linia pojazdu. Wszystkie zestawy stanowią dobre uzupełnienie miasta od Lego z lat 80tych i 90tych.

Today I present three small sets of the Town series. 6633 Family Car from 1985, consisting of 40 elements and 1 minifigure, 6501 Sport Convertible from 1987, consisting of 30 elements and 1 minifigure, and 6530 Sport Coupe from 1990, consisting of 43 elements and 1 minifigure. All sets, as you can see, are simply town vehicles. The first set, the least known, because for the US market it is a black and white sedan with colored stripes in the middle. A simple, city car whose driver is an ordinary town figure. The second position is a small convertible, based on a small body, the same as with the famous 6506. In this case, the black and gray car is driven by a female figure. Again, a simple but good patent. The last of the sets is a modern design typical of the new opening from the early 90s. A yellow car with a large lift-up window, again driven by a female figure. Very nice vehicle line. All sets are a good complement to the Town from Lego from the 80s and 90s.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 354

W dalszej prezentacji moich zbiorów klasyki Lego przedstawiam zestaw serii Castle z 1985 roku. 6055 Prisoner Convoy składający się ze 115 elementów, 4 minifigów oraz 5 koni. Zestaw przedstawia powóz z więźniem. W jego skład wchodzi sam powóz z woźnicą, przewożonym więźniem oraz dodatkowym rycerzem, a także rycerza na koniu. Figurki to trzech rycerzy Króla Lwa oraz więzień, czyli poprostu wieśniak z czasów serii Castle. Dodatkowo otrzymujemy aż pięć koni, co jest rekordem w serii Castle. Powóz posiada otwieraną tylną część oraz umożliwia podpięcie czterech koni. Utrzymany w kolorystyce niebiesko – czarnej. W zestawie także sporo wyposażenia. 6055 jest zestawem bawialnym i idealnie nadaje się do wzbogacenia zamków z serii Castle. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonerów Castle.

In a further presentation of my collection of Lego classics, I present a set of the Castle series from 1985. 6055 Prisoner Convoy consisting of 115 elements, 4 minifigs and 5 horses. The set shows a carriage with a prisoner. It consists of the carriage itself with the coachman, the transported prisoner and an additional knight, as well as a knight on horseback. The figures are three knights of the Lion King and a prisoner, i.e. simply a peasant from the time of the Castle series. In addition, we get as many as five horses, which is a record in the Castle series. The carriage has an opening rear part and allows you to attach four horses. Kept in blue and black colors. Lots of accessories are also included. 6055 is a fun set and is ideal for enriching castles from the Castle series. A must for Castle collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 352 i cz. 353

Kolejny dzień z moją klasyką Lego i kolejny raz seria Town z lat 90tych. 6402 Sidewalk Café z 1994 roku, składający się z 47 elementów i 2 minifigów oraz 2963 ExtremeTeam Racer z 1998 roku, składający się z 84 elementów i 1 minifiga. Pierwszy zestaw, to przedstawiciel tematu Paradisa, który reprezentowany jest przez 18 zestawów. Jest to jeden z najbardziej znanych zestawów tej różowej serii. Kawiarnia w której można także zjeść lody. Figurki to klientka z czerwonym rowerem oraz sprzedawca. Drugi z zestawów to pojazd wyczynowy ekstremalnej drużyny, w ramach której Lego wydało łącznie 19 zestawów. Figurka to rajdowiec dedykowany dla serii, co widać po nadruku na torsie. Pojazd całkiem ciekawy jak na koniec lat 90tych. Zestawy polecam zagorzałym fanom serii Town.

Another day with my classic Lego and another Town series from the 90s. 6402 Sidewalk Café from 1994, consisting of 47 pieces and 2 minifigs, and 2963 ExtremeTeam Racer from 1998, consisting of 84 pieces and 1 minifig. The first set is a representative of the Paradisa theme, which is represented by 18 sets. This is one of the most famous sets of this pink series. A cafe where you can also eat ice cream. The figures are a customer with a red bicycle and a salesman. The second of the sets is a performance vehicle of the extreme team, under which Lego has released a total of 19 sets. The figure is a racer dedicated to the series, which can be seen by the print on the torso. The vehicle is quite interesting for the late 90’s. I recommend the sets to die-hard fans of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 350 i cz. 351

Kolejna prezentacja klasycznych zestawów z mojej kolekcji Lego, to dwa podobne do siebie zestawy serii Space. 6932 Stardefender 200 z 1987 roku składający się z 251 elementów i 2 minifigów oraz 6981 Aerial Intruder z 1991 roku, składający się z 267 elementów i 2 minifigów. Obie pozycje doskonale znane i o podobnej linii i konstrukcji, oba modułowe umożliwiające rozłączenie poszczególnych części. Pierwszy, to przedstawiciel tematu Futuron. Kolorystyka to oczywiście biały z ciemno niebieskimi szybami. Moduł główny wyposażony w dużą szybę pod którą znajduje się kabina i przestrzeń ładunkowa z małym pojazdem. Po bokach dwie kapsuły. Zestaw można podzielić jak na zdjęciach, a moduły można połączyć ze sobą. Figurki to dwóch żółtych kosmonautów Futuron.

Drugi statek to już Blacktron II, utrzymany w kolorystyce czarno – białej z neonowym oszkleniem. Tym razem obie figurki znajdują się w kapsułach bocznych, a w głównej części, ponownie pod dużą szybą tylko przestrzeń ładunkowa z dwoma pojazdami. Dodatkowo tylna część zawiera przestrzeń na jetpack. Podniesienie szyby powoduje automatyczne opuszczenie kabiny przez pojazdy. Model można podzielić tak jak na zdjęciach. Otrzymujemy wtedy trzy niezależne statki. Figurki to oczywiście dwóch Blacktronów.

W obu zestawach sporo elementów z nadrukiem, w tym obie duże szyby posiadają dedykowany nadruk. Zestawy świetne, bawialne, z ciekawymi funkcjami, o bojowej linii. Obie pozycje obowiązkowe dla fanów serii Space.

Another presentation of classic sets from my Lego collection are two similar sets of the Space series. 6932 Stardefender 200 from 1987 consisting of 251 pieces and 2 minifigs and 6981 Aerial Intruder from 1991 consisting of 267 pieces and 2 minifigs. Both positions are well-known and have a similar line and construction, both are modular, enabling the separation of individual parts. The first is a representative of the Futuron theme. The color scheme is of course white with dark blue windows. The main module is equipped with a large glass under which there is a cabin and a cargo area with a small vehicle. Two capsules on the sides. The set can be divided as in the pictures, and the modules can be combined with each other. The figures are two yellow Futuron astronauts.

The second ship is Blacktron II, kept in black and white colors with neon glazing. This time, both figures are in side capsules, and in the main part, again under the large glass, only the cargo area with two vehicles. In addition, the back part contains space for a jetpack. Raising the window causes the vehicles to automatically leave the cab. The model can be divided as in the pictures. Then we get three independent ships. The figures are, of course, two Blacktrons.

In both sets, there are a lot of printed elements, including both large panes with a dedicated print. Great sets, fun, with interesting functions, with a combat line. Both must-haves for fans of the Space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 347, cz. 348 i cz. 349

W kolejnej prezentacji mojej klasyki Lego pozostaję w tematyce Town z lat 80tych. 6607 Service Truck z 1982 roku, składający się z 20 elementów i 1 minifiga, 6608 Tractor z 1982 roku, składający się z 21 elementów i 1 minifiga oraz 6504 Tractor z 1988 roku, składający się z 25 elementów i 1 minifiga. Te niewielkie i doskonale znane zestawy prezentują małe pojazdy robocze. Pierwszym jest mały pojazd służb miejskich (możliwe, że elektryczny). Jest pracownik służb utrzymania oraz łopata i miotła. Ten żółty pojazd, mimo swoich niewielkich gabarytów wygląda bardzo dobrze. Dwa kolejne zestawy to małe traktory. Pierwszy czerwono-czarny bez dodatkowych elementów. Ot taki traktorek służący do wszystkiego. Figurka, to zwykły mieszkaniec miasta. Drugi, niebieski traktor posiada niedużą łychę w przedniej części. Figurka to już ewidentnie robotnik w czerwonych ogrodniczkach. Wszystkie pozycje znane i lubiane. Niewielkie zestawy, wręcz impulsy, doskonale uzupełniające miejską serię z lat 80tych. Pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera serii Town.

In the next presentation of my Lego classics, I stay with the theme of Town from the 80s. 6607 Service Truck from 1982, consisting of 20 elements and 1 minifig, 6608 Tractor from 1982, consisting of 21 elements and 1 minifig, and 6504 Tractor from 1988, consisting of 25 elements and 1 minifig. These small and well-known sets present small work vehicles. The first is a small municipal service vehicle (possibly electric). There is a maintenance worker and a shovel and broom. This yellow vehicle, despite its small size, looks very good. The next two sets are small tractors. The first red and black without additional elements. A tractor that does everything. The figure is an ordinary resident of the city. The second, blue tractor has a small bucket in the front part. The figure is clearly a worker in red dungarees. All the items you know and love. Small sets, almost impulsive, perfectly complementing the Town series from the 80s. A must-have item for the collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 344, cz. 345 i cz. 346

Weekend z moimi klasycznymi zestawami Lego rozpoczynam od trzech pozycji serii Town z lat 90tych. Zestawy mniej znane, a dwa pierwsze to polybagi. 1561 Stunt Chopper z 1990 roku, składający się z 31 elementów i 1 minifiga, 1562 Wave Jumper z 1990 roku, składający się z 25 elementów i 1 minifiga oraz 1774 Aircraft z 1992 roku, składający się ze 137 elementów i 2 minifigów. Pierwsze dwie małe pozycje to helikopter i łódź motorowa. Oba zestawy utrzymane w tej samej kolorystyce z wykorzystaniem żółtego, czarnego i szarego. Pojawiły się na rynku wraz 1563 i 1560 m.in. w ramach promocji w jednej z sieci sklepów. Pozostałe posiadam w wersji misb, więc trafią tutaj w innym czasie. Ostatni zestaw, czyli samolot to promocyjna pozycja, którą można było otrzymać podczas korzystania z usług wybranych linii lotniczych. Prosta, biała maszyna nie odbiegająca od podobnych konstrukcji z lata 90tych. Figurki to pilot i jeden pasażer. Zestaw wzbogacono charakterystycznymi naklejkami typowymi dla promocyjnych zestawów związanych z samolotami i lotniskiem. Pozycje polecam fanom serii Town.

I start my weekend with my classic Lego sets with three items from the Town series from the 90s. Less known sets, and the first two are polybags. 1561 Stunt Chopper from 1990, consisting of 31 elements and 1 minifig, 1562 Wave Jumper from 1990, consisting of 25 elements and 1 minifig, and 1774 Aircraft from 1992, consisting of 137 elements and 2 minifigs. The first two small items are a helicopter and a speedboat. Both sets are kept in the same color scheme with the use of yellow, black and gray. They appeared on the market together in 1563 and 1560, among others. as part of a promotion in one of the chain of stores. The others I have in the misb version, so they will be here at another time. The last set, i.e. the plane, is a promotional item that could be obtained when using the services of selected airlines. A simple, white machine that does not differ from similar designs from the 90s. The figures are a pilot and one passenger. The set was enriched with characteristic stickers typical of promotional sets related to airplanes and the airport. I recommend the items to fans of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego część 343

Kolejny wpis z moją klasyką Lego dedykuję jednej pozycji serii Castle z 1987 roku. 6035 Castle Guard składający się z 52 elementów, 2 minifigurek i 1 konia. Zestaw przedstawia małą wartownię z rycerzem oraz jeźdźca na koniu. Konstrukcja może stanowić uzupełnienie zamku, lub innych obszarów związanych z serią castle (przykładowe zastosowanie na jednym ze zdjęć). Figurki to dwóch rycerzy Black Falcon oraz czarny koń. Ciekawostką jest fakt, iż niektóre źródła datują zestaw na 1988 rok, natomiast opakowanie mojego egzemplarza (wersja US) wskazuje rok 1987. Podobnie wygląda kwestia ilości elementów, ale rozbieżność wynika z dodatkowych piórek do hełmu. 6035 to pozycja prosta, ale bawialna i oczywiście obowiązkowa dla fanów serii Castle.

The next post with my classic Lego is dedicated to one item of the Castle series from 1987. 6035 Castle Guard consisting of 52 pieces, 2 minifigures and 1 horse. The set shows a small guardhouse with a knight and a rider on a horse. The construction can complement the castle or other areas related to the castle series (example of use in one of the photos). The figures are two Black Falcon knights and a black horse. An interesting fact is that some sources date the set to 1988, while the packaging of my copy (US version) indicates 1987. The number of elements is similar, but the discrepancy is due to the additional feathers for the helmet. 6035 is a simple but fun item and of course a must for fans of the Castle series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 342

W dniu dzisiejszym kontynuuję prezentację miejskiej klasyki Lego z moich zbiorów. 1665 Dual FX Racer z 1990 roku, składający się ze 108 elementów i 3 minifigurek. Zestaw raczej mało popularny, a przedstawia wyścigi dwóch bolidów, z lekka większych i bardziej rozbudowanych od znanych wyścigówek serii Town z tego kresu. Pojazdy w kolorach żółto – czarnym i biało – czerwonym, z nadrukami numerów na skosach – 3 i 4. Do tego figurka z flagą – szachownicą. Zestaw polecam naprawdę wytrwałym fanom serii Town, z uwagi na małą dostępność w dzisiejszych czasach.

Today I continue the presentation of Lego Town classics from my collection. 1665 Dual FX Racer from 1990, consisting of 108 pieces and 3 minifigures. The set is rather unpopular, and shows the races of two cars, slightly larger and more developed than the well-known Town series racers from 90s. Vehicles in yellow – black and white – red, with printed numbers on the slopes – 3 and 4. In addition, a figure with a checkered flag. I recommend the set to really persistent fans of the Town series, due to the low availability these days.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 341

Dziś prezentując dalsze elementy moich zbiorów, zmieniam z lekka klimat i ponownie przedstawiam coś z serii Technic. 8640 Polar Copter z 1986 roku, składający się z 238 elementów i 1 figurki. Zestaw, to jeden z czterech, które Lego wypuściło w ramach tematu Arctic. Każdy z zestawów zawierał także figurki technic. Nie inaczej jest i w tym przypadku, gdzie otrzymujemy figurkę w niebiesko – czerwonym kombinezonie z białym kaskiem. Zestaw to helikopter o ładnej linii, utrzymany w biało – czerwono – żółtej barwie. Posiada mechanizm, który pozwala za pomocą korbki obracać oboma wirnikami. Na wyposażeniu są także narty i kijki dla naszej figurki. Zestaw bawialny i klasycznie umożliwiał także budowę alternatywnego modelu. Polecam fanom klasycznego okresu serii Technic.

Today, presenting further elements of my collection, I change the climate slightly and again present something from the Technic series. 8640 Polar Copter from 1986, consisting of 238 pieces and 1 figure. The set is one of four that Lego released under the Arctic theme. Each of the sets also included technic figures. It is no different in this case, where we get a figure in a blue and red jumpsuit with a white helmet. The set is a helicopter with a nice line, maintained in white – red – yellow colors. It has a mechanism that allows you to turn both rotors with a crank. The equipment also includes skis and poles for our figure. The fun and classic set also allowed the construction of an alternative model. I recommend it to fans of the classic period of the Technic series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 339 i cz. 340

W dniu dzisiejszym przedstawiam dwa kolejne zestawy z klasycznego okresu Lego, pochodzące z mojej kolekcji. Tym razem jest to seria Town. 6645 Street Sweeper z 1991 roku, składający się z 65 elementów i 2 minifigów oraz 6649 Street Sweeper z 1995 roku, składający się z 63 elementów i 1 minifiga. Jak widać mamy tu do czynienia z dwoma zamiatarkami z klasycznego miasta Lego. Pierwszy z zestawów to żółto – czerwony pojazd z ruchomą szczotką, wężem na wysięgniku oraz małym pojemnikiem na śmieci. Szyby w kolorze trans clear. W zestawie znajdziemy także kierowcę pojazdu oraz pracownika służb miejskich. Druga pozycja bardzo podobna jeśli chodzi o kształt i kolorystykę. Różnicę robi kolor oszklenia – trans blue i dark blue oraz szczegóły w postaci innych elementów do polewania wodą. Przyznam, iż uwielbiam oba pojazdy. Są bardzo popularne i bawialne, a także doczekały się współczesnych wersji w serii city, czy to występujących jako dedykowany zestaw – 7242, czy 60249, a także w ramach większych pozycji – 60132. Oba zestawy to must have kolekcjonerów serii Town.

Today I present two more sets from the classic Lego period from my collection. This time it’s the Town series. 6645 Street Sweeper from 1991, consisting of 65 pieces and 2 minifigs and 6649 Street Sweeper from 1995, consisting of 63 pieces and 1 minifig. As you can see, we are dealing with two sweepers from the classic Lego town. The first of the sets is a yellow and red vehicle with a moving brush, a hose on the boom and a small garbage container. Trans clear glass. The set also includes the driver of the vehicle and an employee of municipal services. The second item is very similar in shape and color. The difference is made by the color of the glazing – trans blue and dark blue, and details in the form of other elements to be poured with water. I admit that I love both cars. They are very popular and playable, and they also have modern versions in the city series, whether appearing as a dedicated set – 7242 or 60249, as well as as part of larger items – 60132. Both sets are must-haves for Town series collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 338

W dniu dzisiejszym prezentuję kolejny zestaw z mojej kolekcji klasyki. Tym razem jest to zestaw serii Space, z klasycznego okresu, tj. z roku 1981. 6927 All-Terrain Vehicle, składający się ze 170 elementów i 2 minifigów. Figurki, to oczywiście klasyczni kosmonauci w kolorach białym i czerwonym. Sam zestaw to trzy osiowy pojazd o nietypowej konstrukcji przewożący moduł naziemny. Pojazd w kolorze biało – czarnym z niebieskimi szybami, natomiast zdejmowany moduł w kolorze niebieskim z żółtymi szybami, czyli tak jak większość konstrukcji w klasycznej serii. Całość dopełnia sporo elementów z nadrukiem, w szczególności w niebieskim module. Zestaw bawialny o ciekawej konstrukcji. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera serii Space.

Today I present another set from my classic collection. This time it is a set of the Space series, from the classic period, i.e. from 1981. 6927 All-Terrain Vehicle, consisting of 170 elements and 2 minifigs. The figures are, of course, classic cosmonauts in white and red. The set itself is a three-axle vehicle with an unusual design carrying a ground module. The vehicle is white and black with blue windows, while the removable module is blue with yellow windows, which is like most of the constructions in the classic series. The whole is complemented by a lot of printed elements, especially in the blue module. A fun set with an interesting design. A must for the collector of the Space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 336 i cz. 337

Kolejny wpis z moją klasyką Lego, to zmiana klimatu z pirackiego na rycerski. 1491 Dual Defender z 1992 roku składający się z 48 elementów i 2 minifigów oraz 6044 King’s Carriage z 1995 roku, składający się ze 124 elementów 4 minifigów i 2 koni. Pierwszy z zestawów to polybag dedykowany na rynek amerykański. Jest to podwójna katapulta obsługiwana przez dwóch rycerzy. Poza katapultą znajdziemy w nim trochę wyposażenia. Drugi z zestawów, to powóz króla z tematu Royal Knights. Powóz utrzymany w niebieskiej kolorystyce, ciągniony przez dwa konie. Poza królem jest woźnica oraz dwóch rycerzy. Sporo wyposażenia, w tym niewielki proporzec. Oba zestawy polecam fanom zamkowej serii od Lego.

Another entry with my Lego classic is a change of climate from pirate to knightly. 1491 Dual Defender from 1992 consisting of 48 elements and 2 minifigs and 6044 King’s Carriage from 1995 consisting of 124 elements 4 minifigs and 2 horses. The first set is a polybag dedicated to the American market. It is a double catapult operated by two knights. In addition to the catapult, we will find some equipment in it. The second of the sets is the king’s carriage from the Royal Knights theme. A blue carriage drawn by two horses. Besides the king, there is a charioteer and two knights. Lots of equipment, including a small pennant. I recommend both sets to fans of the Lego castle series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 334 i cz. 335

W dniu dzisiejszym pozostaję w klimatach pirackich z dwoma niewielkimi zestawami z 1992 roku. 1696 Pirate Lookout składający się z 17 elementów i 1 minifiga oraz 6258 Smuggler’s Shanty, składający się z 70 elementów i 3 minifigów oraz rekina. Pierwszy zestaw to typowy impuls z kawałkiem piaszczystego terenu, piratem i niewielką ilością wyposażenia. Zestaw posiadał także polybagową wersję – 1464. Drugi z zestawów to piracki szałas, z dwoma piratami oraz łódką z imperialnym oficerem i rekin. W zestawie znajdziemy pewną ilość wyposażenia, a sam szałas ma niezłą konstrukcję. Obie pozycje polecam fanom serii Pirates.

Today I stay in pirate theme with two small sets from 1992. 1696 Pirate Lookout consisting of 17 pieces and 1 minifig and 6258 Smuggler’s Shanty consisting of 70 pieces and 3 minifigs and a shark. The first set is a typical impulse with a piece of sandy terrain, a pirate and a small amount of equipment. The set also had a polybag version – 1464. The second of the sets is a pirate hut, with two pirates and a boat with an imperial officer and a shark. The set includes a certain amount of equipment, and the hut itself has a nice construction. I recommend both items to fans of the Pirates series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 333

Z kolejną częścią mojej klasyki zmieniam klimat na jeden z najbardziej nostalgicznych u dużej części afoli. Piraci. 6276 Eldorado Fortress z 1989 roku, składający się z 506 elementów i 8 minifigów. Zestaw pojawił się na rynku wraz z otwarciem serii przez TLG. Jest to fort, znany także pod nazwą Governor’s Fort Sabre. Biało – żółte mury z wykorzystaniem elementów z nadrukiem imitującym cegły, oparto o płytę 32×32 3D z symbolami kamieni i skały. Solidna konstrukcja zawiera mały dziedziniec z celą i schowkiem, bramę, kawałek pomostu, ręczny dźwig do przenoszenia towarów, pomieszczenie dla gubernatora, dwie łodzie, palmę oraz bardzo dużo wyposażenia, w tym dwa działa. Figurki, to także przekrój serii, czyli jest dwóch piratów, w tym Rudobrody oraz Gubernator, oficer i czterech imperialnych żołnierzy. 6276 to naprawdę piękna i bawialna konstrukcja, a przy odrobinie fantazji i kilku dodatkowym elementach można ją rozbudować o takie pozycje jak 6265, 6267, czy 6259. Dla kolekcjonera i fana serii to zestaw typu must have.

With the next part of my classics, I change the atmosphere to one of the most nostalgic in a large part of afols. Pirates. 6276 Eldorado Fortress from 1989, consisting of 506 pieces and 8 minifigs. The set appeared on the market with the opening of the series by TLG. This fort is also known as Governor’s Fort Saber. White and yellow walls with the use of elements with a print imitating bricks, based on a 32×32 3D board with symbols of stones and rocks. The sturdy construction features a small courtyard with a holding cell and storage space, a gate, a landing piece, a hand crane to move goods, a governor’s room, two boats, a palm tree and lots of equipment, including two cannons. The figures are also a cross-section of the series, i.e. there are two pirates, including Redbeard and the Governor, officer and four imperial soldiers. 6276 is a really beautiful and fun construction, and with a bit of fantasy and a few additional elements, it can be expanded with items such as 6265, 6267 or 6259. For a collector and fan of the series, it is a must-have set.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 331 i cz. 332

Drugi wpis w dniu dzisiejszym, to seria będąca często podstawą do poznania klocków Lego w latach 80tych i 90tych. Dwa zestawy serii Basic z 1990 roku. 725 Basic Building Set, 7+, składający się z 420 elementów, 2 minifigów oraz 1 konia i 818 Pull-Back Motor, Red, składający się z 8 elementów. Seria Basic to zarówno proste konstrukcje, jak i zestawy umożliwiające zabawę z napędem, zasilaniem 9V, czy też motoryką elementów technic. Pierwszy z prezentowanych to jeden z trzech zestawów wydanych jednym rzutem tj. 715, 725 i 735. Zestaw oferuje możliwość budowy różnych zabudowań z przeznaczeniem dla minifigów, w oparciu o klimaty właściwe dla 1990 roku i serii Town, czyli, wybrzeże, palmy itp. elementy. W zestawie sporo białych i czerwonych części oraz dwie płytki bazowe 16×16 w kolorze szarym. Drugi z zestawów to pozycja uzupełniająca, z podwoziem typu Pull-Back, umożliwiającym zabudowanie pojazdu według potrzeb. Cała seria Basic, często pomijana w kolekcjach klasyki, to wielokrotnie podstawa bytowania z klockami Lego w latach 80tych i 90tych wielu z nas, dorosłych dziś fanów TLG.

The second entry today is a series that is often the basis for learning about Lego bricks in the 80s and 90s. Two sets of the Basic series from 1990. 725 Basic Building Set, 7+, consisting of 420 pieces, 2 minifigs and 1 horse and 818 Pull-Back Motor, Red, consisting of 8 pieces. The Basic series includes both simple constructions and sets that allow you to play with the drive, 9V power supply, or the motor of technical elements. The first of the presented is one of three sets released in one throw, i.e. 715, 725 and 735. The set offers the possibility of building various buildings for minifigs, based on the climates of 1990 and the Town series, i.e. coast, palm trees, etc. . The set includes a lot of white and red parts and a two 16×16 base plates in gray. The second set is a complementary item, with a Pull-Back chassis, enabling the vehicle to be built up as needed. The entire Basic series, often overlooked in classic collections, is the basis of life with Lego bricks in the 80s and 90s for many of us, today’s adult TLG fans.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 329 i cz. 330

Weekend z moją klasyką Lego rozpoczynam ponownie od serii Town, tym razem z końca lat 90tych. 6407 Fire Chief z 1997 roku, składający się z 24 elementów i 1 minifiga oraz 6467 Power Pitstop z 1999 roku, składający się z 66 elementów i 2 minifigów. Zestawy pochodzą z okresu, gdy seria Town, raczej daleka była od pięknych konstrukcji. Pierwszy z zestawów to mały wóz dowódcy straży. Projekt raczej słaby, a najlepszym elementem zestawu był strażak. Mimo powyższego zestaw bardzo popularny w swoim czasie. Drugi zestaw lepszy od poprzednika, przedstawia mały pitstop z bolidem. Sporo wyposażenia, a sam bolid pasujący do innych wyścigówek z tego okresu, tj. 2554, czy 6432. Figurki to mechanik i kierowca bolidu. Warto odnotować w obu przypadkach sporo elementów z nadrukiem. Zestawy godne polecenia fanom serii Town, szczególnie z końca lat 90tych.

I start the weekend with my classic Lego again with the Town series, this time from the late 90s. 6407 Fire Chief from 1997, consisting of 24 pieces and 1 minifig, and 6467 Power Pitstop from 1999, consisting of 66 pieces and 2 minifigs. The sets come from the period when the Town series was rather far from beautiful constructions. The first of the sets is the small car of the commander of the fire. The design was rather weak, and the best part of the set was the fireman. Despite the above, the set was very popular in its time. The second set is better than the previous one, it shows a small pit stop with a racing car. A lot of equipment, and the car itself fits other racers from that period, i.e. 2554 or 6432. The figures are a mechanic and a car driver. It is worth noting in both cases a lot of printed elements. Sets worth recommending to fans of the Town series, especially from the late 90s.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 328

Dzień dzisiejszy z moją klasyką Lego, to zestaw serii Town, z systemem Light&Sound. 6482 Rescue Helicopter z 1989 roku, składający się ze 198 elementów i 3 minifigów. W ramach serii Town, TLG w latach 1986 – 1995 wypuściła łącznie 8 zestawów z systemem dźwięku i świateł. Jednym z nich był prezentowany tutaj helikopter ratunkowy. Helikopter to duża maszyna, z racji pojemnika na baterie i całego systemu dźwiękowego, a do tego kabina pilota oraz kabina transportowa do przewozu pacjenta i ratownika. Konstrukcja przypomina wojskowe maszyny typu ch-46, czy ch-47. Do środka można dostać się zarówno przez podnoszony bok, jak i tylną klapę służącą do wkładania noszy. Kolorystyka to biały z czerwonym i żółtym. Figurki to dwóch ratowników (w tym jeden pilot) oraz pacjent. Zestaw jak dla mnie ma jeden mankament – zbyt małe śmigła. Nie zmienia to jednak faktu, iż to świetny i bardzo bawialny zestaw. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera serii.

Today with my classic Lego, it’s a set of the Town series, with the Light&Sound system. 6482 Rescue Helicopter from 1989, consisting of 198 pieces and 3 minifigs. As part of the Town series, TLG in the years 1986 – 1995 released a total of 8 sets with a sound and light system. One of them was the rescue helicopter presented here. The helicopter is a large machine, due to the battery compartment and the entire sound system, plus a pilot’s cabin and a transport cabin for transporting a patient and a rescuer. The design resembles military machines of the ch-46 or ch-47 type. The inside can be accessed both through the lifted side and the rear hatch for loading the stretcher. The colors are white with red and yellow. The figures are two rescuers (including one pilot) and a patient. The set for me has one drawback – too small propellers. However, this does not change the fact that it is a great and very fun set. A must for the collector of the series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 327

Kolejny wpis poświęcam na jeden zestaw pochodzący z moich zbiorów klasyki. Tym razem seria Space. 6933 Spectral Starguider z 1991 roku, składający się z 208 elementów i 2 minifigów. Zestaw przedstawia sporej wielkości trzy osiowy pojazd z dwoma kabinami. Model jest w pewnym sensie odpowiednikiem 6989 Mega Core Magnetizer, z tym, że posiada mniej funkcji i możliwości. Jest to modułowa konstrukcja umożliwiająca wypięcie obu kabin i złożenie z nich statku kosmicznego. Sama platforma jest przegubowa i posiada elementy ze sprężynami imitujące zawieszenie, co widać na jednym ze zdjęć. Figurki, to oczywiście dwóch przedstawicieli frakcji Blacktron II. Zestaw fajny, bawialny i oczywiście must have dla kolekcjonerów serii.

I will dedicate the next post to one set from my collection of classics. This time the Space series. 6933 Spectral Starguider from 1991, consisting of 208 pieces and 2 minifigs. The set presents a large three-axle vehicle with two cabins. The model is in some ways equivalent to the 6989 Mega Core Magnetizer, except that it has fewer features and capabilities. It is a modular design that allows you to detach both cabins and assemble a spaceship from them. The platform itself is articulated and has elements with springs imitating the suspension, which can be seen in one of the photos. The figures are, of course, two representatives of the Blacktron II faction. A cool, fun set and of course a must have for collectors of the series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 325 i cz. 326

Prezentując dalej moją klasykę Lego pozostaję w klimatach miejskich. Tym razem są to dwa nieduże zestawy z obiektami latającymi. 6529 Ultra Lite I z 1990 roku, składający się z 35 elementów i 2 minifigów oraz 6536 Aero Hawk z 1993 roku, składający się z 48 elementów i 1 minifiga. Pierwszy zestaw to biało – czerwony ultralight z pilotem oraz figurką obsługi naziemnej. Bardzo prosta, ale skuteczna konstrukcja. Drugi z zestawów to lekki samolot, w zasadzie także typu ultralight, w niebiesko – czerwono – białych barwach, choć o innej budowie. Oba zestawy doskonale znane i lubiane. Przyznam, iż 6529 to mój egzemplarz z dzieciństwa i to w zasadzie w oryginalnym stanie. Pozycje polecam dla fanów serii Town, oczywiście jako must have.

Presenting my Lego classics, I stay in town climates. This time there are two small sets with flying objects. 6529 Ultra Lite I from 1990, consisting of 35 pieces and 2 minifigs, and 6536 Aero Hawk from 1993, consisting of 48 pieces and 1 minifig. The first set is a white and red ultralight with a pilot and a ground crew figure. A very simple but effective design. The second of the sets is a light aircraft, basically also of the ultralight type, in blue – red – white colors, although with a different structure. Both sets are well known and liked. I must admit that 6529 is my copy from my childhood and it’s basically in original condition. I recommend items for fans of the Town series, of course as a must-have.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 323 i cz. 324

Dzień dzisiejszy z moją klasyką Lego, to powrót do serii Town i dwóch żółtych ciągników siodłowych z naczepami. 6692 Tractor Trailer z 1983 roku, składający się z 96 elementów i 1 minifiga oraz 1525 LEGO Container Lorry z 1986 roku, składający się ze 154 elementów i 1 minifiga. Oba zestawy podobne w założeniu, z lekką różnicą w wykonaniu. Pierwszy, to doskonale znany żółty ciągnik siodłowy, z taką samą żółtą naczepą. Zarówno na ciągniku, jak i na naczepie naklejki z oznaczeniem marki Lego. Koła, to jeszcze metalowe ośki i czerwone bębny. Drugi, mniej znany zestaw to ciągnik z naczepą do przewozu kontenerów. Wszystko ponownie żółte i także oklejone symbolami Lego. Oba pojazdy posiadają także podnoszone kabiny, a Lora w kontenerach przewozi dodatkowo ładunek bricków. Oba zestawy, to bardzo dobre uzupełnienie miasta Lego z lata 80tych.

Today with my Lego classic, it’s a return to the Town series and two yellow truck tractors with semi-trailers. 6692 Tractor Trailer from 1983, consisting of 96 elements and 1 minifig and 1525 LEGO Container Lorry from 1986, consisting of 154 elements and 1 minifig. Both sets are similar in concept, with a slight difference in execution. The first is the well-known yellow truck tractor with the same yellow semi-trailer. Both on the tractor and on the semi-trailer stickers with the Lego brand. The wheels are still metal axles and red drums. The second, less known set is a tractor with a semi-trailer for transporting containers. Everything yellow again and also covered with Lego symbols. Both vehicles also have raised cabins, and Lora in containers also carries a load of bricks. Both sets are a very good complement to the Lego city from the 80s.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 320, cz. 321 i cz. 322

Kolejny wpis poświęcam trzem niewielkim zestawom z serii, którą niezbyt często prezentuję. Technic. 8832 Roadster z 1988 roku, składający się z 86 elementów, 8815 Speedway Bandit z 1991 roku, składający się z 78 elementów oraz 8820 Mountain Rambler z 1991 roku, składający się ze 139 elementów. Wszystkie trzy to pojazdy jednoosobowe, wszystkie ze skrętną osią i podstawowymi funkcjami imitującymi prawdzie auto. W przypadku terenówki oraz roadstera jest to imitacja zawieszenia za pomocą teleskopu. W przypadku najbardziej znanej ze wszystkich pozycji – czyli 8815 jest to silnik z działającym tłokiem. Każdy zestaw pozwalał niewielkim kosztem posiadać całkiem udane auto technic i zapewniał frajdę z zabawy. Dodatkowo z każdego z nich można było złożyć model alternatywny, lub w przypadku modeli z 1991 roku uzupełnić o silnik 9V. Dodatkowo obie pozycje z 1991 roku służyły, wraz z zestawem 8024 jako baza do budowy super modelu, o czym napiszę w innym wpisie. Przyznam, iż prezentowany tuta 8815, to mój egzemplarz z dzieciństwa po wymianie kilku elementów. Zestawy polecam kolekcjonerom klasyki.

The next entry is dedicate to three small sets from a series that I do not present very often. Technic. 8832 Roadster from 1988 with 86 pieces, 8815 Speedway Bandit from 1991 with 78 pieces, and 8820 Mountain Rambler from 1991 with 139 pieces. All three are single-seat vehicles, all with a steering axle and basic functions imitating a real car. In the case of an off-roader and a roadster, it is an imitation of a suspension with a telescope. In the case of the most famous of all items – i.e. 8815, it is an engine with a working piston. Each set allowed to have quite a successful auto technic at a low cost and ensured the fun of playing. In addition, from each of them it was possible to assemble an alternative model, or in the case of models from 1991, supplement it with a 9V engine. In addition, both items from 1991 served, together with the 8024 set, as a base for building a super model, which I will write about in another post. I admit that the 8815 presented here is my childhood copy after replacing a few elements. I recommend the sets to collectors of the classics.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 319

W dniu dzisiejszym prezentuję ponownie zestaw z serii miejskiej, tym razem jest to wakacyjna willa, choć spokojnie można ją traktować jako miejski domek. 6349 Holiday Villa z 1988 roku, składający się z 205 elementów i 2 minifigów. Zestaw będący jakby nową wersją 6374 z 1983 roku to biały budynek z czerwonym dachem i niebieskimi wykończeniami, oparty o zieloną płytę 32×32 z nadrukiem brukowanej drogi. Całość uzupełnia trochę ogrodowej zabudowy, trochę roślinności, małe czarne auto osobowe oraz dwie figurki. Wnętrze kryje kuchnię z przedpokojem, jadalnię, a na piętrze znajdziemy sypialnię. Zestaw idealnie pasuje do rozbudowy miasta opartego o klasyczne zestawy. Osobiście zestaw kojarzę z jedną z najlepszych scen ze starych katalogów Lego – zamieściłem jej zdjęcie. Pozycja oczywiście obowiązkowa dla kolekcjonerów klasyki.

Today I present again a set from the town series, this time it is a holiday villa, although it can be easily treated as a town house. 6349 Holiday Villa from 1988, consisting of 205 pieces and 2 minifigs. The set, which is like a new version of 6374 from 1983, is a white building with a red roof and blue trim, based on a 32×32 green slab with a cobbled road print. The whole is complemented by some garden stuff, some vegetation, a small black passenger car and two figures. Inside there is a kitchen with a hall, a dining room and a bedroom on the first floor. The set is a perfect match for expanding the city based on classic sets. Personally, I associate the set with one of the best scenes from the old Lego catalogs – I posted a photo of it. A must-have item for classic collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego 6894 Invader, czy Lego 40580 Blacktron Cruiser?

Gdy jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Lego po raz kolejny robi ukłon w kierunku takich starych afoli, jak ja, oferując GWP nawiązujący ponownie (GWP – 40567, czy zestaw 10497) do klasyki, uśmiech pojawił się na twarzy. Gdy kilka dniu temu otrzymałem 40580 postanowiłem go zmierzyć z klasykiem 6894, na którym był on wzorowany. Co mogę stwierdzić? Że tak naprawdę to dwa inne modele, choć podobieństwo jest bezapelacyjne. Różnice, które dostrzega się zestawiając modele, to różnica wielości, zarówno długości, jak i rozpiętości na rzecz 40580. Zastosowano w nim oczywiście współczesne elementy i rozwiązania konstrukcyjne oraz niestety naklejki (symbole Blacktron są większe od oryginału). W niektórych miejscach przekombinowano, w szczególności w przypadku zawiasów kapsuły transportowej, samej jej konstrukcji, zbyt dużych działek. Za minus uznałbym także brak jakichkolwiek odniesień, czy to na pudle, czy instrukcji do oryginału.Absolutnie nie mówię, że to zły model. To bardzo dobry współczesny zestaw o smukłej i bojowej linii, pięknie nawiązujący do serii space, do jednej z moich ulubionych frakcji. Był wzorowany na 6894 i jest poprostu jego współczesną wersją. Który wolę porównując oba – oryginał i jego nową wersję? Wolę oryginał, choć pewnie przemawia przeze mnie sentyment. 40580 trafi oczywiście na półkę, jest naprawdę bardzo dobry, ale jako kolekcjoner, w tym w dużej mierze kolekcjoner klasyki, wybieram 6894. Oczywiście to mój subiektywny wybór 😉

When some time ago there was information that Lego is once again making a nod to such old Afol as me, offering GWP referring again (GWP – 40567, or set 10497) to the classics, a smile appeared on the face. When I received the 40580 a few days ago, I decided to compare to the classic 6894, on which it was modeled. What can I say? That they are actually two different models, although the similarity is undisputed. The differences that can be noticed when juxtaposing the models are the difference in size, both length and span in favor of 40580. Of course, modern elements and construction solutions were used in it, and unfortunately stickers (Blacktron symbols are larger than the original). In some places, it was overcomplicated, in particular in the case of the hinges of the transport capsule, its construction itself, too large cannons. I would also consider the lack of any references, whether on the box or instructions to the original, to be a minus. I’m not saying it’s a bad model at all. This is a very good contemporary set with a slim and combat line, beautifully referring to the space series, to one of my favorite factions. It was modeled after the 6894 and is simply its modern version.Which one do I prefer comparing both – the original and its new version? I prefer the original, although I’m probably sentimental. 40580 will of course go on the shelf, it’s really very good, but as a collector, including a collector of classics to a large extent, I choose 6894. Of course, it’s my subjective choice 😉

Opublikowano Space | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 317 i cz. 318

W dniu dzisiejszym zbiory mojej klasyki reprezentują dwa zestawy serii Town z 1999 roku. 2774 Red Tiger, składający się ze 141 elementów i 3 minifigów oraz 6461 Surveillance Chopper, składający się z 30 elementów i 1 minifga. Pierwszy zestaw, będący promocyjną pozycją, którą można było otrzymać m.in. korzystając z wybranych linii lotniczych to czerwony, odrzutowy samolot wyczynowy. Samolot przypomina trochę prom kosmiczny, a całość uzupełnia obsługa naziemna z wyposażeniem. Drugi z zestawów to obserwacyjny helikopter z tematu Space Port. Nic dodać, nić ująć. Zestawy raczej mniej znane. Polecam oczywiście kolekcjonerom serii Town.

Today, my classic collection is represented by two Town series sets from 1999. 2774 Red Tiger, consisting of 141 pieces and 3 minifigs, and 6461 Surveillance Chopper, consisting of 30 pieces and 1 minifig. The first set, which was a promotional item that could be obtained, among others using selected airlines is a red jet stunt plane. The plane is a bit like a space shuttle, and the whole thing is complemented by ground service with equipment. The second of the sets is an observation helicopter from the Space Port theme. Nothing more nothing less. Sets rather less known. Of course, I recommend it to collectors of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 315 i cz. 316

Dzień dzisiejszy rozpoczynam od dwóch zestawów z serii Town. 646 Auto Service z 1979 roku, składający się z 43 elementów i 1 minifiga oraz 6689 Post-Station z 1985 roku, składający się z 53 elementów oraz 2 minifigów. Pierwszy zestaw, to już wprawdzie pojazd dostosowany wielkością do figurek, ale nadal zamiast świateł mamy naklejki. Sama bryła niezła jak na początki serii. Drugi z zestawów, to znana i popularna placówka pocztowa, znacznie mniejsza od 6362. Kolorystyka niebiesko – czarna z żółtymi dodatkami, jest listonosz z rowerem i mieszkaniec miasta korzystający z usług poczty. Mały, ale bawialny zestaw. Obie pozycje polecam oczywiście kolekcjonerom serii Town.

Today I start with two sets from the Town series. 646 Auto Service from 1979, consisting of 43 elements and 1 minifig, and 6689 Post-Station from 1985, consisting of 53 elements and 2 minifigs. The first set is already a vehicle adapted to the size of the figures, but we still have stickers instead of lights. The body itself is pretty good for the beginning of the series. The second of the sets is a well-known and popular post office, much smaller than 6362. The colors are blue and black with yellow additions, there is a postman with a bicycle and a resident of the city using postal services. A small but fun set. Of course, I recommend both items to collectors of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 314

Kolejnym zestawem pochodzącym z moich zbiorów klasyki Lego, któremu poświęcam krótki opis jest jeden z zamków serii Castle. 6081 King’s Mountain Fortress z 1990 roku, składający się z 435 elementów i 8 minifigów i 2 koni. Jest to jeden z najfajniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zamków z serii. Był początek lat 90tych i mamy pewien nowy powiew we wciąż doskonałych seriach Lego, co widać i po tym zestawie. Jest płyta 3D 32×32, podstawa palmy, choć inne liście, jest duch, czy nowe torsy dla rycerzy lub nowe drzwi do bram. Zestaw przedstawia zamek na górze, co oddają także nadruki na podstawie. Oczywiście, jak każdy zamek jest lekko umowny (na jednym ze zdjęć moja jego rozbudowa sprzed kilku lat), ale jak całokształt wygląda bardzo dobrze. Posiada także spore wrota oraz zwodzony most. W zamku znajduje się także liczna obsada w postaci damy, świecącego ducha, 6 rycerzy w różnych zbrojach, 2 koni oraz czarnego ptaka, który w tym kolorze wystąpił tylko w tym zestawie. Całość uzupełnia cała masa uzbrojenia, w tym nakrycie na konia. Dla mnie to świetna zamkowa pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera, nie tylko serii Castle.

Another set from my collection of Lego classics, to which I dedicate a short description, is one of the castles of the Castle series. 6081 King’s Mountain Fortress from 1990, consisting of 435 pieces and 8 minifigs and 2 horses. This is one of the coolest and most recognizable castle in the series. It was the beginning of the 90s and we have a certain new breeze in the still excellent Lego series, which can be seen in this set. There is a 32×32 3D plate, the base of a palm tree, though different leaves, there is a ghost, or new torsos for knights or new doors to gates. The set shows a castle on mountain, which is also reflected in the prints on the base. Of course, like every castle, it is slightly conventional (on one of the photos, my extension from a few years ago), but as a whole it looks very good. It also has a large gate and a drawbridge. The castle also has a large cast in the form of a lady, a glowing ghost, 6 knights in different armor, 2 horses and a black bird, which in this color appeared only in this set. The whole is complemented by a whole lot of armament, including a horse cover. For me, this is a great castle must-have item for a collector, not only of the Castle series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 313

Dzień dzisiejszy z moją klasyką Lego otwieram od mało znanego zestawu w Europie, gdyż dedykowanego na rynek amerykański, a pochodzącego z 1997 roku, z serii Space, z tematu RoboForce. 2153 Robo Stalker, składający się z 280 elementów i 2 minifigów. Cała seria liczyła raptem 4 zestawy. Wszystkie, podobnie jak ten były z lekka oderwane od klasyki, że tak to ujmę. Prezentowany 2153 przypomina mi w pewnym sensie sylwetkę Predatora 😉 i jest to dość wysoki robot osadzony na niewielkich kołach (pod stopami), z ruchomymi rękoma oraz głową. Maszynę obsługują dwie figurki. Jedna w obrotowej kabinie na górze (głowa), a druga za transparentnym elementem w kadłubie (tułów). Seria nietypowa kolorystycznie. Jest szary, czarny, niebieski i transparentne elementy, głównie w kolorze pomarańczowym. W zestawie sporo dedykowanych dla serii elementów z nadrukiem. Dotyczy to także figurek. Zestaw wart polecenia głównie kolekcjonerom serii Space.

Today, with my Lego classic, I start with a little-known set in Europe, because it is dedicated to the American market, and comes from 1997, from the Space series, with the RoboForce theme. 2153 Robo Stalker, consisting of 280 elements and 2 minifigs. The whole series consisted of only 4 sets. All of them, like this one, were slightly detached from the classics, so to speak. The presented 2153 reminds me in a way of the silhouette of the Predator 😉 and it is quite a tall robot mounted on small wheels (under the feet), with movable arms and head. The machine is operated by two figures. One in the rotating cabin on top (head), and the other behind the transparent element in the torso. Unusual color series. There are grey, black, blue and transparent elements, mainly in orange. The set includes a lot of printed elements dedicated to the series. This also applies to figures. A set worth recommending mainly to collectors of the Space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 311 i cz. 312

Dzień dzisiejszy z moimi zbiorami klasyki Lego, to dwa nieduże miejskie zestawy z lat 80tych. 6523 Red Cross z 1987 roku, składający się z 51 elementów i 1 minifiga oraz 6506 Precinct Cruiser z 1989 roku, składający się z 32 elementów i 1 minifiga. Któż z fanów klasyki nie zna tych zestawów? W swoim okresie były bardzo popularne, w szczególności wóz policyjny. Przyznam, iż jest to mój egzemplarz z dzieciństwa po wymianie kilku elementów na te z właściwej epoki. Pierwszy z zestawów to mała karetka, a w zasadzie auto lekarza. Tył zabudowany, z podnoszoną klapą, jest też miejsce na teczkę lekarską. Drugie auto, to jak wspomniałem policyjne auto patrolowe. Prosta, ale zapadająca w pamięć konstrukcja. Oba pojazdy oparto o ten sam rodzaj podwozia, wykorzystywany do dzisiaj. Przyznam, że pojazd Red Cross jest jednym z lepszych, jakie wydało Lego na tego typu podwoziu. Obie pozycje znane i lubiane. Obowiązkowe dla kolekcjonera serii Town.

Today, with my collection of Lego classics, there are two small town sets from the 80s. 6523 Red Cross from 1987, consisting of 51 pieces and 1 minifig and 6506 Precinct Cruiser from 1989, consisting of 32 pieces and 1 minifig. Who of the fans of the classics does not know these sets? They were very popular in their period, especially the police car. I admit that this is my copy from my childhood after replacing a few elements with those from the right era. The first set is a small ambulance, basically a doctor’s car. The back is built-up, with a lifted flap, there is also a place for a doctor’s briefcase. The second car is, as I mentioned, a police patrol car. Simple but memorable design. Both vehicles were based on the same type of chassis, still used today. I admit that the Red Cross vehicle is one of the best that Lego has released on this type of chassis. Both are known and loved. A must for the collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 308, cz. 309 i cz. 310

Kolejny wpis poświęcam trzem zestawom serii Space, z tematu Classic Space, z początkowego okresu. 897 Mobile rocket launcher z 1979 roku, składający się z 76 elementów i 2 minifigów, 6841 Mineral Detector z 1980 roku, składający się z 44 elementów i 1 minifiga oraz 6870 Space Probe Launcher z 1981 roku, składający się z 52 elementów i 1 minifiga. Figurki, to klasyczni kosmonauci, w kolorach czerwonym i białym w przypadku jednej figurki (najstarszy zestaw). Wszystkie zestawy utrzymane oczywiście w kolorach szarości z dodatkiem białego i czarnego oraz pojedyńczych elementów w kolorach transparentnych. Znajdziemy tam także kilka elementów z nadrukiem, a koła oparto o metalowe ośki z czerwonymi bębnami. Wszystkie tutaj, to pojazdy naziemne, aczkolwiek dwie pierwsze pozycje posiadają środki latające w postaci rakiety i małego pojazd wystrzeliwanego z mobilnej rampy. Kolejny raz zastanawiam się, dlaczego zestaw z klasycznego okresu Space, ma jedną figurkę, mimo dwóch miejsc. Sporo takich bym naliczył. Wszystkie pozycje znane fanom serii i są to oczywiście obowiązkowe zestawy w kolekcji.

The next entry is dedicated to three sets of the Space series, from the Classic Space theme, from the initial period. 897 Mobile rocket launcher from 1979, consisting of 76 elements and 2 minifigs, 6841 Mineral Detector from 1980, consisting of 44 elements and 1 minifig, and 6870 Space Probe Launcher from 1981, consisting of 52 elements and 1 minifig. The figures are classic cosmonauts, in red and white for one figure (the oldest set). All sets, of course, are kept in gray colors with the addition of white and black and individual elements in transparent colors. There are also several printed elements, and the wheels are based on metal axles with red drums. All of them are ground vehicles, although the first two items have flying elements in the form of a rocket and a small vehicle launched from a mobile ramp. Once again, I wonder why a set from the Classic Space period has one figure, despite two places. I would count many of them. All items known to fans of the series and are of course mandatory sets in the collection.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 303 – cz. 307

Kolejny wpis z moją klasyką Lego to aż pięć zestawów serii Town, z jej początkowych lat, wszystkie w klimatach policyjnych. Taki mały przegląd starych radiowozów. 621 Police Car z 1978 roku, składający się z 39 elementów i 1 minifiga, 6681 Police Van z 1981 roku, składający się z 82 elementów i 1 minifiga, 6623 Police Car z 1983 roku, składający się z 39 elementów i 1 minifiga oraz 6684 Police Patrol Squad z 1984 roku składający się z 77 elementów i 2 minifigów i 6632 Tactical Patrol Truck z 1985 roku, składający się z 44 elementów i 1 minifiga. Każdy z zestawów to pojazd policyjny. Są to lub auta osobowe, lub vany i pickup. W przypadku dwóch aut osobowych są to tylko pojazdy i policjanci. Ciekawostką jest najstarszy z nich, gdzie tors figurki, jak i przód pojazdu, to naklejka. Większe auta, to idąc od najstarszego duży van, w środku którego znajdziemy elementy do blokady drogi, dalej jest to van posiadający dodatkowe miejsce z tyłu pojazdu. Ciężko powiedzieć, czy dla dowodzącego, czy dla więźnia. Zestaw uzupełnia szary motocykl z szybką. Ostatni pojazd to pickup z dodatkowym wyposażeniem, ponownie do działań na drodze. Zestawy w większości doskonale znane. Linia kolorystyczna niezmienna od początku, czyli biały z czarnym. Podobnie figurki, w zasadzie takie same i przeplatające się pomiędzy zestawami. Pozycje godne polecenia dla kolekcjonera serii Town.

The next entry with my Lego classics are as many as five sets of the Town series, from its early years, all in police climates. Such a small review of old police cars. 621 Police Car from 1978, consisting of 39 pieces and 1 minifig, 6681 Police Van from 1981, consisting of 82 pieces and 1 minifig, 6623 Police Car from 1983, consisting of 39 pieces and 1 minifig, and 6684 Police Patrol Squad from 1984 consisting of 77 elements and 2 minifigs and 6632 Tactical Patrol Truck from 1985, consisting of 44 elements and 1 minifig. Each of the sets is a police vehicle. These are either passenger cars, or vans and pickup. In the case of two passenger cars, these are only vehicles and policemen. An interesting fact is the oldest of them, where the figure’s torso and the front of the vehicle are a sticker. Larger cars are, going from the oldest, a large van, inside which we will find elements for blocking the road, then it is a van with additional space in the back of the vehicle. It’s hard to tell if it’s for the commander or the prisoner. The set is completed with a gray motorcycle with a glass. The last vehicle is a pickup truck with additional equipment, again for action on the road. Most of the sets are well known. The color line has been unchanged from the beginning, i.e. white with black. Similarly, the figures, basically the same and intertwined between sets. Items worth recommending for a collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 302

W nowym roku, prezentację klasyki rozpoczynam od zestawu uzupełniającego serii Town. 6301 Town Mini-Figures z 1986 roku, składający się z 32 elementów i 6 minifigurek. Zestaw oferuje możliwość powiększenia populacji miasta od Lego z lat 80tych o policjanta, strażaka, lekarkę, pocztowca, mechanika oraz zwykłego mieszkańca. Każda figurka posiada indywidualne wyposażenie, przy czym najciekawszy jest oczywiście biały rower. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera serii Town.

In the new year, I start the presentation of the classics with a supplementary set of the Town series. 6301 Town Mini-Figures from 1986, consisting of 32 pieces and 6 minifigures. The set offers the opportunity to increase the population of the town from Lego from the 80s with a policeman, fireman, doctor, postman, mechanic and an ordinary resident. Each figurine has individual equipment, with the white bicycle being the most interesting. A must-have item for the collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego 75347 moim okiem

Z racji, iż kilka dni temu, trochę nieoczekiwanie, wpadły w moje ręce dwa zestawy Star Wars na 2023 rok, czyli 75347 Tie Bomber i 75345 501st Clone Troopers Battle Pack, oczywiście postanowiłem je złożyć i podzielić się dwoma uwagami dotyczącymi bombera, gdyż wielu fanów Gwiezdnych Wojen od Lego czekało na tę maszynę. Model ogólnie jest świetny. Wytailowany gdzie się dało, sporo szczegółów. Świetne figurki, dodatkowy wózek. Ale..ale mam do niego dwie uwagi. Kwestie, których przyznam nie zauważyłem wcześniej oglądając fotki w sieci.
Po pierwsze kabina, która jest ślepa! Osłona stanowi atrapę, a pod nią są poprostu okrągłe plate. Z większej odległości tego nie widać, a ładne wygładzenie obu głównych części maszyny powoduje, że ten fakt umyka.
Po drugie model de facto jest stosunkowo mały. Na zdjęciach zestawiłem go z normalnym Tie w playscale, czyli 75101, mniejszą wersją z zeszłego roku, czyli 75300 oraz z Tie Advanced z 75150. Moim zdaniem, tej wielkości bomber, pasuje do mniejszych konstrukcji, jak 75300. Czy to mankament? Może i nie, ale liczyłem, iż będzie to z lekka większa maszyna.
Oczywiście powyższe nie zmienia mojego zdania o 75347 i w całokształcie uważam, że to słusznie wyczekiwany Tie Bomber, szczególnie, iż poprzednia wersja 4479 wyszła w 2003 roku.

Due to the fact that a few days ago, a little unexpectedly, two Star Wars sets for 2023 fell into my hands, i.e. 75347 Tie Bomber and 75345 501st Clone Troopers Battle Pack, of course I decided to submit them and share two comments about the bomber, because many fans Star Wars from Lego has been waiting for this machine.
The model is great overall. Detailed where possible, lots of details. Great figures, extra cart. But..but I have two remarks about it. Issues that I admit I didn’t notice before looking at the photos online.
Firstly, a cabin that is blind! The cover is a dummy, and there are simply round plates under it. From a greater distance, this is not visible, and the nice smoothing of both main parts of the machine makes this fact disappear.
Secondly, the de facto model is relatively small. In the photos I compared it with the normal playscale Tie, i.e. 75101, the smaller version from last year, i.e. the 75300 and the Tie Advanced with 75150. In my opinion, this size bomber fits smaller constructions, such as the 75300. Is this a drawback? Maybe not, but I was hoping it would be a slightly larger machine.
Of course, the above does not change my opinion about the 75347 and overall I think it is the rightly awaited Tie Bomber, especially since the previous version of the 4479 was released in 2003.

Opublikowano Star Wars | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 301

Czwartą setkę moich klasycznych zestawów Lego otwieram zestawem uzupełniającym serii Castle z 1988 roku. 6103 Castle Mini Figures składający się z 42 elementów i 6 minifigurek. Zestaw to typowa pozycja z dodatkami do zamkowej serii. Dzięki 6103 otrzymujemy dodatkowych rycerzy Czarnego Sokoła – 2, leśnych ludzi – 2, rycarza Króla Lwa – 1 oraz 1 wieśniaka. Każda figurka z indywidualnym wyposażeniem. Bardzo dobry uzupełniacz do serii, no i oczywiście obowiązkowa pozycja dla kolekcjonera!

I open the fourth hundred of my classic Lego sets with a supplementary set of the Castle series from 1988. 6103 Castle Mini Figures consisting of 42 elements and 6 minifigures. The set is a typical item with additions to the castle series. Thanks to 6103 we get additional Black Falcon knights – 2, Forestmen – 2, Lion King Knight – 1 and 1 peasant. Each figure with individual equipment. A very good addition to the series, and of course a must-have for a collector!

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 299 i cz. 300!

Tak tak, to już 300 zestaw z moich zbiorów klasyki, liczącej ponad 900 pozycji, który prezentuję. A dokładnie dwa zestawy, pochodzące z przełomu lat 80tych i 90tych, z pięknej serii Pirates. 6265 Sabre Island, z 1989 roku, składający się z 96 elementów i 3 minifigów oraz 6267 Lagoon Lock-Up z 1991 roku, składający się ze 193 elementów i 5 minifigów. Obie pozycje doskonale znane i lubiane, chyba nie tylko przez fanów pirackiej serii. Pierwszy to wartownia osadzona na niebieskiej płycie 16×16 z nadrukiem wyspy. Sporo wyposażenia, w tym działo i łódź, duża flaga i broń i palma. Prosta, ale bardzo bawialna konstrukcja, a jedyne czego w niej brak to piraci. Drugi zestaw to kawałek murów z niewielką tawerną, więzieniem oraz pomostem oparty o niebieską płytę 32×16. W zestawie trzech imperialnych żołnierzy i dwóch piratów, w tym Rudobrody. Ponownie sporo wyposażenia, działo, łódka z żaglem i palma. Piękna konstrukcja umożliwiająca prowadzenie potyczek, z uwagi na figurki obu frakcji. Oba zestawy jak dla mnie świetne i oczywiście must have dla kolekcjonerów serii.

Yes, this is the 300th set from my collection of classics, numbering over 900 items, which I present. Two sets to be exact, from the turn of the 80s and 90s, from the beautiful Pirates series. 6265 Saber Island, from 1989, consisting of 96 pieces and 3 minifigs, and 6267 Lagoon Lock-Up from 1991, consisting of 193 pieces and 5 minifigs. Both items are well known and liked, probably not only by fans of the pirate series. The first is a guardhouse mounted on a blue 16×16 plate with an island print. Lots of equipment including a cannon and a boat, a big flag and a gun and a palm tree. A simplebut very fun design, and the only thing missing is pirates. The second set is a piece of walls with a small tavern, a prison and a bridge based on a blue 32×16 plate. Includes three Imperial soldiers and two pirates, including Redbeard. Again a lot of equipment, a cannon, a boat with a sail and a palm tree. A beautiful structure that allows fight, due to the figures of both factions. Both sets are great for me and of course must have for collectors of the series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 295, cz. 296, cz. 297 i cz. 298

W dniu dzisiejszym przedstawiam cztery małe pudełkowe impulsy z końca lat 90tych promujące serię Adventurers, temat Desert. Wszystkie były do otrzymania m.in za zakupy w dedykowanych sklepach w poszczególnych krajach, lub na stacjach Shella. 2541 Adventurers Car z 1998 roku, składający się z 24 elementów i 1 minifiga, 2542 Adventurers Aeroplane z 1998 roku, składający się z 21 elementów i 1 minifiga oraz 1182 Adventurers Raft z 1999 roku, składający się z 18 elementów i 1 minifiga i 1183 Mummy and Cart z 1999 roku składający się z 17 elementów i 1 minifiga. Wszystkie zestawy to dość umowne i proste konstrukcje. Wszystkie natomiast zawierają grono podstawowych bohaterów serii. Jest więc Baron von Barron, Harry Cane, Johnny Thunder, czy Faraon Hotep. Małe impulsy do rozpoczęcia zabawy tą świetną serią. Warto wspomnieć, iż dwa ostatnie posiadały także polybagowe wersje. Obowiązkowe, mimo iż to maleństwa, dla fanów serii Adventurers.

Today I present four little boxed impulses from the late 90’s promoting the Adventurers series, Desert theme. All of them were available, among others, for purchases in dedicated stores in individual countries or at Shell stations. 2541 Adventurers Car from 1998, consisting of 24 pieces and 1 minifig, 2542 Adventurers Airplane from 1998, consisting of 21 pieces and 1 minifig, and 1182 Adventurers Raft from 1999, consisting of 18 pieces and 1 minifig and 1183 Mummy and Cart from 1999 consisting of 17 elements and 1 minifig. All sets are quite conventional and simple constructions. All of them, however, contain a group of the main characters of the series. So there is Baron von Barron, Harry Cane, Johnny Thunder, or Pharaoh Hotep. Little impulses to start playing with this great series. It is worth mentioning that the last two also had polybag versions. Mandatory, despite the fact that they are little ones, for fans of the Adventurers series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz