Nie zadzieraj z Ewokami..

Czyli Lego 7956 i Lego 75332 w leśnym wydaniu..

Don’t mess with Ewoks..So Lego 7956 and Lego 75332 in the forest edition.. Don’t mess with ewoks

Reklama
Opublikowano Scenki z zestawami | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 665 i cz. 666 (MISB)

Seria Basic i dwa niewielkie zestawy w stanie MISB to kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego. 1562 Basic Building Set z 1985 roku, składający się z 32 elementów oraz 503 Basic Building Set, 5+ z 1987 roku składający się z 35 elementów. Oba zestawy umożliwiają budowę kilku prostych konstrukcji, jak pojazdy, samoloty, łodzie, budynki, czy zwierzęta w podstawowych kolorach występujących w klockach Lego. Same klocki to głównie bricki i plate, ale znalazły się także koła na metalowych ośkach. Zestawy proste, lecz w pełni realizowały swoją rolę wprowadzenia do świata Lego.

The Basic series and two small sets in MISB condition are the next items from my collection of Lego classics. 1562 Basic Building Set from 1985, consisting of 32 pieces and 503 Basic Building Set, 5+ from 1987, consisting of 35 pieces. Both sets allow you to build a few simple structures, such as vehicles, planes, boats, buildings or animals in the basic colors found in Lego bricks. The bricks themselves are mainly bricks and plates, but there are also wheels on metal axles. The sets were simple, but fully realized their role as an introduction to the world of Lego.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 663 i cz. 664

Ponownie seria Space i dwa kolejne zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego. 918 Space Transport z 1979 roku, składający się z 86 elementów i 1 minifiga oraz 6861 X1 Patrol Craft z 1980 roku, składający się z 55 elementów i 1 minifiga. Oba zestawy z klasycznego okresu serii. W obu przypadkach figurka to klasyczny czerwony kosmonauta, z tym że w zestawie 918 w większości były to figurki z naklejką na torsie. Pierwszy zestaw to niewielki pojazd kosmiczny z numerem taktycznym 918. Kolorystyka to połączenie szarego z niebieskim oraz z oszkleniem w kolorze przezroczystym żółtym. Dodatkowo kilka elementów z nadrukiem. Drugi statek bez zamykanej kabiny, cały w kolorze szarym, z wyglądu przypominający maszynę bojową. Zestawy to kwintesencja klasyki Space. Konstrukcje stosunkowo proste, ale dobrze zaprojektowane. Pozycje godne polecenia kolekcjonerom kosmicznej serii.

Again the Space series and two more sets from my collection of Lego classics. 918 Space Transport from 1979, consisting of 86 elements and 1 minifig, and 6861 X1 Patrol Craft from 1980, consisting of 55 elements and 1 minifig. Both sets from the classic period of the series. In both cases, the figure is a classic red cosmonaut, except that in the 918 set, they were mostly figures with a sticker on the torso. The first set is a small space vehicle with the tactical number 918. The colors are a combination of gray with blue and transparent yellow glazing. In addition, several elements with print. The second ship without a lockable cabin, all gray in appearance, resembling a combat machine. The sets are the quintessential Space classic. Relatively simple but well designed. Items worth recommending to collectors of the space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego Indiana Jones w świecie Super Mario..

Kolejna mała wariacja na temat terenowych przygód figurek Lego. Tym razem Indiana Jones nie wspina się po Anubisach, a na posążku Sumo Bro walczy z mumią. Indiana to taki twardziel, że zapewne i Stormtrooper nie da mu rady ;)

Another small variation on the outside adventures of Lego figures. This time, Indiana Jones is not climbing Anubis, and on the Sumo Bro statue, he is fighting a mummy. Indiana is such a tough guy that Stormtrooper probably won’t be able to handle him ;)

Opublikowano Scenki z zestawami | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 659, cz. 660, cz. 661 i cz. 662

Cztery zestawy z końca lat 90tych (pierwsze trzy – 1998 rok, ostatni 1999), seria Space i temat Insectoids to kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego. 6817 Beta Buzzer / Mosquito , składający się z 32 elementów, 6837 Cosmic Creeper / Mantis Scavenger , składający się z 58 elementów, 6903 Bug Blaster / Beetle Pod składający się z 25 elementów i 6942 Zo Weevil , składający się z 20 elementów. W każdym zestawie jedna figurka, a wszystkie w szczególe widać na jednym ze zdjęć. Figurki to zdecydowanie najciekawsze elementy serii. Tematyka insektów w kosmosie, cóż..odstaje od klasycznego space i w zasadzie mogła zaistnieć jako odrębna niewielka seria. Zestawy utrzymane kolorystyce ciemno szarego, niebieskiego i czarnego z licznymi elementami z nadrukiem, co jest plusem oraz przezroczystymi w kolorze neonowym zielonym. Konstrukcje nietypowe, dość unikatowe, często przypominające owady, zgodnie z założeniem serii. Pozycje godne polecenia w zasadzie tylko tym, którzy posiadali je w dzieciństwie, jako element sentymentalny.

Four sets from the late 90s (1998 – first three, last 1999), the Space series and the Insectoids theme are the next items from my collection of Lego classics. 6817 Beta Buzzer/Mosquito, 32-piece, 6837 Cosmic Creeper/Mantis Scavenger, 58-piece, 6903 Bug Blaster/Beetle Pod, 25-piece, and 6942 Zo Weevil consisting of 20 elements. One figure in each set, and all of them can be seen in detail in one of the photos. Figures are definitely the most interesting elements of the series. The theme of insects in space, well … it differs from the classic space and in principle could exist as a separate small series. The sets are kept in dark grey, blue and black colors with numerous printed elements, which is a plus, and transparent ones in neon green. Unusual, quite unique constructions, often resembling insects, in accordance with the premise of the series. Items worth recommending basically only to those who had them in childhood, as a sentimental element.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 657 i cz. 658 (MISB)

Dwa niewielkie zestawy z serii Adventurers w stanie MISB to kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego. 5900 Adventurer – Johnny Thunder z 1998 roku, składający się z 13 elementów oraz 1 minifiga i 5905 Hidden Treasure z 1999 roku, składający się z 33 elementów i 1 minifiga. Oba zestawy, zaprojektowane przez tego samego projektanta Lego (Henrik Rubin Saaby) to odpowiednio temat – Dester i Johnny Thunder z wyposażeniem na wyprawę oraz temat – Jungle i Miss Gail Storm poszukująca artefaktu w niewielkich zarośniętych zabudowaniach pozostawionych przez starożytnych. Zestawy znane i lubiane. Typowe niewielkie pozycje zachęcające do zabawy z przygodową serią. Moim zdaniem pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera serii Adventurers.

Two small sets from the Adventurers series in MISB state are another items from my collection of Lego classics. 5900 Adventurer – Johnny Thunder from 1998, consisting of 13 pieces and 1 minifig and 5905 Hidden Treasure from 1999, consisting of 33 pieces and 1 minifig. Both sets, designed by the same Lego designer (Henrik Rubin Saaby), are respectively themed – Dester and Johnny Thunder with equipment for the expedition and – Jungle and Miss Gail Storm searching for an artifact in small overgrown buildings left by the ancients. Sets known and liked. Typical small items encouraging to play with the adventure series. In my opinion, must-have items for the collector of the Adventurers series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Rey’s Speeder nad mazurskimi piaskami..

..czyli Lego 75099 w trochę innej odsłonie..

Rey’s Speeder over the Masurian sands … or Lego 75099 in a slightly different version

Opublikowano Scenki z zestawami | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 655 i cz. 656 (MISB)

Kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego to podwodne klimaty z serii Town (Divers) i Aquazone. 6125 Sea Sprint 9 z 1995 roku, składający się z 32 elementów i 1 minifiga oraz 2871 Diver and Shark z 1997 roku, składający się z 16 elementów, 1 minifiga i 1 białego rekina. Zestawy w stanie MIB (6125) oraz MISB (2871). Pierwsza pozycja to najbardziej znany, podstawowy pojazd podwodny z serii Aquazone, z frakcji Aquanauts. Na zdjęciu widać, jak wygląda zawartość pudła. Klocki w oryginalnym nieotwartym woreczku. Drugi z zestawów, to nurek z osprzętem poszukujący skarbów, ze wsparciem rekina ;) Zestaw w stanie nieotwartym. Obie pozycje znane i lubiane w okresie, w którym pojawiły się na rynku. Zestawy obowiązkowe dla kolekcjonerów klasyki Lego.

The next items from my collection of Lego classics are underwater climates from the Town (Divers) and Aquazone series. 6125 Sea Sprint 9 from 1995, consisting of 32 pieces and 1 minifig, and 2871 Diver and Shark from 1997, consisting of 16 pieces, 1 minifig and 1 white shark. Sets in MIB (6125) and MISB (2871) condition. The first item is the most famous, basic underwater vehicle from the Aquazone series, from the Aquanauts faction. The picture shows what the contents of the box look like. Pieces in original unopened bag. The second of the sets is a diver with accessories looking for treasures, with the support of a shark ;) The set is unopened. Both items known and liked in the period in which they appeared on the market. Must-have sets for classic Lego collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Szukasz kłopotów? Czyli zemsta Ewoka.

Ewok i Scout Trooper z 75332 w odsłonie mazurskiej dziczy.

Are you looking for trouble? It’s Ewok’s revenge. Ewok and Scout Trooper from 75332 in the Masurian wilderness.

Opublikowano Scenki z zestawami, Star Wars | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 652, cz. 653 i cz. 654 (MISB)

Dalsza prezentacja zestawów z mojej kolekcji klasyki Lego to trzy niewielkie impulsy z drugiej połowy lat 90tych, z serii Pirates, Western i Castle (Ninja) w wersji MISB. 1747 Treasure Surprise z 1996 roku, składający się z 22 elementów, 2845 Indian Chief z 1997 roku, składający się z 20 elementów oraz 1186 Cart z 1999 roku, składający się z 25 elementów. W każdym zestawie jedna figurka, odpowiednio pirat, indiański wódz oraz shogun. Pierwszy zestaw to skrytka na skarby w niewielkiej skale. Druga pozycja to wódz i totem, a w ostatnim przypadku shogun w zbroi prowadzący uzbrojony wózek. Proste i małe impulsy Lego, które w latach 90tych można było bez problemu nabyć za niewielkie pieniądze. Jakże dzisiaj brak takich zestawów. Pozycje obowiązkowe dla kolekcjonerów klasyki Lego.

Further presentation of sets from my collection of Lego classics are three small impulses from the second half of the 90s, from the Pirates, Western and Castle (Ninja) series in the MISB version. 1747 Treasure Surprise from 1996, consisting of 22 pieces, 2845 Indian Chief from 1997, consisting of 20 pieces, and 1186 Cart from 1999, consisting of 25 pieces. Each set includes one figure, respectively a Pirate, an Indian chief and a Shogun. The first set is a treasure chest in a small rock. The second position is the chief and totem, and in the last case, the shogun in armor driving an armed cart. Simple and small Lego impulses, which in the 90s could be easily purchased for little money. How are there no such sets today. A must-have item for classic Lego collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego Idea Book 260 – pirates

Któż nie słyszał o książkach pomysłów Lego, wydawanych w latach 80tych i 90tych? Jedną z nich była publikacja 260: Idea Book z 1990 roku, zawierająca pięćdziesiąt stron pomysłów na alternatywne budowy z wykorzystaniem posiadanych zestawów Lego z tamtego okresu . Wybrałem dwie niewielkie konstrukcje związane tematycznie, czyli niewielką warownię imperialnych żołnierzy na małej wysepce oraz rozbudowaną łódź piratów, do złożenia których potrzeba odpowiednio 147 i 67 elementów. Do przygotowania konstrukcji posłużyły elementy z pirackich zestawów z początku serii, takich jak 6276. Jak to wygląda? Sami oceńcie.

Who hasn’t heard of the Lego idea books published in the 80s and 90s? One of these was the 1990 publication 260: Idea Book, with fifty pages of ideas for alternative constructions using owned Lego sets from that period. I chose two small structures related thematically, i.e. a small stronghold of imperial soldiers on a small island and an extensive pirate boat, which require 147 and 67 elements, respectively. Elements from pirate sets from the beginning of the series, such as 6276, were used to prepare the structure. What does it look like? Judge for yourself.

Opublikowano Katalogi/Idea Books | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 651

Kolejny zestaw z mojej kolekcji klasyki Lego to pochodzący z 1986 roku przedstawiciel serii Castle. 6067 Guarded Inn składający się z 230 elementów, 4 minifigów oraz 1 konia. Zestaw przedstawia ufortyfikowany zajazd, z kawałkiem muru i wyniesionym ponad konstrukcję punktem obserwacyjnym. Całość typowo modułowa, umożliwiająca łączenie z innymi zestawami zawierającymi kawałki klasycznych murów, czy bezpośrednio z zamkami. Konstrukcja charakterystyczna dzięki czerwonym murom karczmy, w tym dedykowanym panelom z nadrukiem przypominającym średniowieczne ściany budynków. W zestawie gospodyni zajazdu, jeden rycerz Black Falcons na białym koniu oraz dwóch rycerzy Króla Lwa. W zestawie sporo wyposażenia oraz flaga z ciekawym nadrukiem. Zestaw bawialny, znany i lubiany. Dodatkowym plusem możliwościom łączenia z innymi modułowymi konstrukcjami zamkowymi, co widać na kilku zdjęciach. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera serii Castle.

Another set from my collection of Lego classics is a representative of the Castle series from 1986. 6067 Guarded Inn consisting of 230 elements, 4 minifigs and 1 horse. The set shows a fortified inn, with a piece of wall and an observation point raised above the structure. The whole is typically modular, enabling combination with other sets containing pieces of classic walls, or directly with castels. The structure is characteristic thanks to the red walls of the inn, including dedicated panels with a print resembling medieval walls of buildings. Includes inn hostess, one Black Falcons knight on a white horse and two Lion King knights. The set includes a lot of equipment and a flag with an interesting print. A playful, well-known and liked set. An additional advantage is the possibility of combining with other modular castle structures, which can be seen in a few photos. A must for the collector of the Castle series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Mam smoka..i nie zawaham się go użyć!

I’ve got a dragon.. and I’m not afraid to use it!……

Czyli trochę przygotowań do kolejnej prezentacji zestawów z moich zbiorów klasyki Lego. 6082 Fire Breathing Fortress na horyzoncie.

So a little preparation for the next presentation of sets from my Lego classic collection. 6082 Fire Breathing Fortress on the horizon.

Opublikowano Scenki z zestawami | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego – polybag MISB

Niedawno przedstawiałem wszystkie zestawy sprzed 2000 roku, które stanowią element mojej kolekcji klasyki Lego, a są w stanie MISB/MIB. Teraz prezentuję dodatkowo 23 zestawy wydane jako polybagi, jeszcze w ubiegłym wieku. W zasadzie jeden z nich to wersja pudełkowa – czyli kalendarz adwentowy z 1998 roku – numer 1298, w skład którego wchodzą 24 niewielkie polybagi, co widać na zdjęciach. Wśród prezentowanych jest seria town, adventurers, basic, football, czy serwisowe polybagi z elementami zastępczymi. Zestawy szczegółowo będę pokazywał w ramach prowadzonego cyklu mojej klaski Lego.

Recently, I presented all pre-2000 sets that are part of my Lego Classics collection, and they are in MISB/MIB condition. Now I present additionally 23 sets released as polybags, still in the last century. In fact, one of them is a boxed version – an advent calendar from 1998 – number 1298, which consists of 24 small polybags, as you can see in the pictures. Among the presented series are town, adventurers, basic, football, and service polybags with replacement elements. I will show the sets in detail as part of my Lego series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Mazowiecki Festiwal Klocków 2023

Na imprezie spędziłem tylko sobotę. Mnóstwo zwiedzających, niesamowite prace ludzi ze Zbudujmy.To, możliwość kupienia klocków, rozmów z ludźmi tworzącymi prace no i uczestnicy oraz zwycięzcy trzech edycji Lego Masters Polska. Czy było warto przejechać kilkaset kilometrów z Mazur? Oczywiście! Wrzucam kilka zdjęć, ale one nie oddadzą nawet ułamka tego, co można było tam zobaczyć. Serdecznie także dziękuję za wszystkie przeprowadzone rozmowy i spotkania.

I only spent Saturday at the ivent. Lots of visitors, amazing works by people from Zbudujmy.To, the opportunity to buy bricks, talk to people creating the works, and participants and winners of three editions of Lego Masters Poland. Was it worth driving a few hundred kilometers from Masuria? Of course! I’m posting a few photos, but they won’t show even a fraction of what you could see there. I would also like to thank you very much for all the conversations and meetings held.

Galeria zdjęć z imprezy – tutaj. A poniżej kilka zajawek.

Opublikowano Lego | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 648, cz. 649 i cz. 650 (MISB)

Seria Duplo i trzy zestawy z lat 90tych, to kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego. 2662 Crocodile and Sea Lion z 1990 roku, składający się z 14 elementów, 1 figurki oraz lwa morskiego i krokodyla, 2318 Pull Back Motor z 1991 roku, składający się z 1 elementu oraz 2695 Pony Carriage z 1996 roku składający się z 4 elementów, 1 figurki oraz kucyka. Zestawy w stanie MISB. Pierwszy to kawałek zoo z jego pracownikiem, zwierzętami i wyposażeniem. Druga pozycja to poprostu podwozie typu pull back do budowy własnych pojazdów. Ostatnia pozycja to mały powóz z kucykiem i figurką.

The Duplo series and three sets from the 90s are another items from my collection of Lego classics. 2662 Crocodile and Sea Lion from 1990, consisting of 14 pieces, 1 figure and a sea lion and a crocodile, 2318 Pull Back Motor from 1991, consisting of 1 piece, and 2695 Pony Carriage from 1996, consisting of 4 pieces, 1 figure and ponies. Sets in MISB condition. The first is a piece of the zoo with its staff, animals and equipment. The second item is simply a pull back chassis for building your own vehicles. The last item is a small carriage with a pony and a figure.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Klasyczne klony Lego Star Wars w akcji..

Don’t mess with us – classic Lego Star Wars clone in action..

Nie zadzieraj z nami..Nic dodać, nic ująć. Klasyczne klony Lego Star Wars w akcji.

Opublikowano Star Wars | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego w terenie cd..

Piękna pogoda, choć trochę popadało. Czas ponownie wyprowadzić klocki Lego na podwórko. Lego 6641 4-Wheelin’ Truck i przygody na skale.

Beautiful weather, although it rained a bit. It’s time to take the Legos out into the yard again. Lego 6641 4-Wheelin’ Truck and adventures on the rock.

Opublikowano Scenki z zestawami | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 647

Seria Town i jedna z najlepszych stacji benzynowych to kolejny zestaw z mojej kolekcji klasyki Lego. 6378 Shell Service Station z 1986 roku, składający się z 291 elementów oraz 2 minifigów. Zestaw oparto o szarą płytę bazową 32×32 z nadrukiem dwóch pasów jezdnych. W skład zestawu wchodzi kilku strefowa stacja benzynowa oraz holownik. Wszystko oczywiście w barwach Shella – połączenie białego z czerwonym i żółtym, a sam budynek wzbogacono kolorem czarnym i licznymi elementami z nadrukiem i naklejkami. Stację możemy podzielić na stanowiska do tankowania dla czterech aut wraz z odkurzaczem do pojazdów oraz innym wyposażeniem typowym dla stacji. Ponadto jest tu sklep z kasą oraz stanowisko do naprawy pojazdów. Świetnym dodatkiem jest także holownik w barwach marki Shell. Figurki to sprzedawczyni w stroju marki oraz mechanik. Zestaw bardzo bawialny, umożliwiający odgrywanie scenek związanych z pojazdami, znany i lubiany. Idealne uzupełnienie klasycznego miasta Lego. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego.

The Town series and one of the best gas stations is another set from my collection of Lego classics. 6378 Shell Service Station from 1986, consisting of 291 elements and 2 minifigs. The set is based on a gray 32×32 base plate with two driving lanes printed on it. The set includes a multi-zone gas station and a tow truck. Everything, of course, in Shell colors – a combination of white with red and yellow, and the building itself was enriched with black and numerous elements with prints and stickers. The station can be divided into refueling stations for four cars with a vacuum cleaner for vehicles and other equipment typical for the station. In addition, there is a shop with a cash register and a station for repairing vehicles. A great addition is also a tow truck in the colors of the Shell brand. The figures are a saleswoman in a brand outfit and a mechanic. A very fun set that allows you to play scenes related to vehicles, known and liked. The perfect complement to the classic Lego Town. A must-have item for the classic Lego collector.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 646

W dniu dzisiejszym z mojej kolekcji klasyki Lego przedstawiam jedną pozycję z serii Basic z 1978 roku. Zestaw 9-1 Basic Building Set, 3+ składający się ze 116 elementów. Zestaw to zbiór podstawowych elementów, w tym okien i drzwi oraz dwóch par kół na metalowych ośkach. Kolorystyka to także podstawowe barwy, czyli czarny, żółty, niebieski i czerwony. Konstrukcje, które oferuje zestaw można budować na nietypowej płycie bazowej 14×20 w kolorze zielonym, która występuje tylko w tym zestawie. Model główny to oczywiście budynek wzbogacony o płot i dużą choinkę oraz mały pojazd. Inne konstrukcje sugerowane przez zdjęcia na pudełku to pojazdy rożnych typów oraz zwierzęta. Warto wspomnieć, iż zestaw wychodził bez instrukcji.

Today from my collection of Lego classics I present one item from the Basic series from 1978. 9-1 Basic Building Set, 3+ consisting of 116 pieces. The set is a collection of basic elements, including windows and doors, and two pairs of wheels on metal axles. The colors are also the basic colors, i.e. black, yellow, blue and red. The structures offered by the set can be built on an unusual 14×20 base plate in green, which is only available in this set. The main model is of course a building enriched with a fence and a large Christmas tree and a small vehicle. Other constructions suggested by the pictures on the box are different types of vehicles and animals. It is worth mentioning that the set came without instructions.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 643, cz. 644 i cz. 645

Trzy niewielkie zestawy serii Castle i początek lat 90tych, to kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego. 1480 King’s Catapult z 1991 roku, składający się z 33 elementów i 1 minifiga, 1971 Battering Ram z 1993 roku, składający się z 36 elementów i 1 minifiga oraz 1732 Crossbow Cart z 1994 roku, składający się z 23 elementów i 1 minifiga. Zestawy to trzy frakcje z zamkowej serii. Są tu rycerze Lion Knights, Black Knights i Dragon Knights oraz małe konstrukcje, którym towarzyszą. W pierwszym przypadku to niewielka katapulta. Kolejnym jest taran na małym dwu osiowym wózku. Ostatni zestaw to mobilna wyrzutnia z kuszami. W każdym zestawie sporo wyposażenia jak na tak niewielką konstrukcję, w tym tarcze z symbolami frakcji. Zestawy te, to dobre uzupełnienie większych zamkowych konstrukcji z lat 90tych. Godne polecenia kolekcjonerom klasyki Lego.

Three small sets of the Castle series and the beginning of the 90s are the next items from my collection of Lego classics. 1480 King’s Catapult from 1991, consisting of 33 pieces and 1 minifig, 1971 Battering Ram from 1993, consisting of 36 pieces and 1 minifig, and 1732 Crossbow Cart from 1994, consisting of 23 pieces and 1 minifig. The sets are three factions from the castle series. There are Lion Knights, Black Knights and Dragon Knights here and the small structures they accompany. In the first case, it’s a small catapult. The next one is a battering ram on a small two-axle cart. The last set is a mobile launcher with crossbows. Each set includes a lot of equipment for such a small structure, including shields with faction symbols. These sets are a good complement to larger castle constructions from the 90s. Highly recommended for Lego classic collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 641 i cz. 642

W dniu dzisiejszym przedstawiam dwa kolejne zestawy pochodzące z mojej kolekcji klasyki Lego, z serii Town. Rok 1998 i temat Res-Q. 6428 Wave Saver składający się z 18 elementów oraz 6451 River Response składający się ze 153 elementów i 3 minfiigów. Zestawy pochodzą z ratunkowej serii, która w większości swoich konstrukcji odbiegała na plus od coraz słabszych zestawów serii Town z tego okresu. Kolorystyka oczywiście czarno – żółta, z naklejkami i elementami z nadrukiem. Figurki także posiadały dedykowane białe kombinezony z nadrukami. Pierwszy zestaw to niewielki skuter wodny. Jest to polybagowa wersja zestawu 6415. Druga konstrukcja to w zasadzie trzy modele. Duża łódź płaskodenna, mały pojazd i ponton. Ponton klasyczny, żółty. Auto to minimalistyczna konstrukcja, jak się wydaje umożliwiająca brodzenie, a sama łódź poza licznym wyposażeniem umożliwia transport obu maszyn, co widać na zdjęciach. Seria ciekawa, czasem z nietypowymi, ale logicznymi rozwiązaniami, jak w przypadku łodzi. Zestawy godne polecenie kolekcjonerom serii Town.

Today I present two more sets from my collection of Lego classics, the Town series. Year 1998 and Res-Q theme. 6428 Wave Saver consisting of 18 elements and 6451 River Response consisting of 153 elements and 3 minfigs. The sets come from the rescue series, which in most of its designs differed positively from the increasingly weaker Town series sets from that period. Colors, of course, black and yellow, with stickers and printed elements. The figures also had dedicated white jumpsuits with prints. The first set is a small jet ski. It is a polybag version of the 6415 set. The second construction is basically three models. A large flat-bottomed boat, a small vehicle and a pontoon in classic yellow. The car is a minimalist construction, as it seems, enabling wading, and the boat itself, apart from numerous equipment, allows the transport of both machines, which can be seen in the pictures. An interesting series, sometimes with unusual but logical solutions, as in the case of boats. Sets worth recommending to collectors of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 639 i cz. 640

Dwa kolejne zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego, to dawno nie prezentowana seria Technic oraz temat Universal Set. 8024 Universal Set z 1989 roku, składający się ze 113 elementów oraz 8022 Multi Model Starter Set z 1993 roku, składający się ze 118 elementów. Oba zestawy zawierają instrukcję do budowy czterech modeli. W pierwszym przypadku jest to zaprezentowana terenówka, podnośnik, helikopter oraz buggy. Ten ostatni można połączyć z silnikiem z zestawu 8700. Do tego pudełko wskazuje trzy dodatkowe modele do budowy na podstawie zdjęcia. Drugi zestaw to zaprezentowany holownik, samolot, robot oraz bolid. Bolid może być zasilony silnikiem z zestawu 8720. Zestawy stosunkowo proste, z podstawowymi funkcjami. Ten typ zestawów miał zachęcać do technicznej serii i bardziej skomplikowanych konstrukcji. Dodam, iż przedstawiony tutaj 8024 to mój egzemplarz z dzieciństwa.

Two more sets from my collection of Lego classics are the Technic series and the Universal Set theme, which has not been presented for a long time. 8024 Universal Set from 1989, consisting of 113 pieces, and 8022 Multi Model Starter Set from 1993, consisting of 118 pieces. Both kits include instructions for building four models. In the first case, it is the presented off-roader, lift, helicopter and buggy. The latter can be combined with the engine from the 8700 set. In addition, the box indicates three additional models to build based on the photo. The second set is the presented tugboat, plane, robot and car. The car can be powered by the engine from the 8720 set. The sets are relatively simple, with basic functions. This type of kit was to encourage technical series and more complex constructions. I would like to add that the 8024 presented here is my copy from my childhood.

Opublikowano Lego | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego – MISB/MIB

Kolekcjonując zestawy Lego, co jakiś czas natrafiałem na pozycje w stanie nie otwartym, lub z otwartym pudełkiem, ale zafoliowaną zawartością. Nie jestem zbieraczem nastawiającym się na nieotwarte zestawy, w końcu to klocki, które służą do zabawy i płynącej z niej radości i satysfakcji. Nie mniej jednak udało mi się zebrać 40, w większości niewielkich zestawów sprzed 2000 roku i kilka z początku wieku. Wśród nich, trzy pozycje w stanie MIB, reszta MISB. Serie przeróżne, jak widać na zdjęciach. Nieotwarte polybagi sprzed 2000 roku zaprezentuję oddzielnie. Zestawy szczegółowo będę pokazywał w ramach prowadzonego cyklu mojej klaski Lego.

When collecting Lego sets, from time to time I came across items in an unopened state, or with an open box, but the content was sealed. I’m not a collector focusing on unopened sets, after all, these are bricks that are used for fun and the joy and satisfaction that comes from it. Nevertheless, I managed to collect 40, mostly small sets from before 2000 and a few from the beginning of the century. Among them, three positions in MIB status, the rest MISB. Different series, as you can see in the pictures. Unopened polybags from before 2000 will be presented separately. I will show the sets in detail as part of my Lego series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 636, cz. 637 i cz. 638

Trzy zestawy z początku lat 90tych i seria Space, tematyka Blacktron II, to kolejne zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego. 6832 Super Nova II z 1991 roku, składający się z 42 elementów oraz 1 minifiga, 6887 Allied Avenger z 1991 roku, składający się ze 100 elementów i 1 minifiga oraz 1694 Galactic Scout z 1992 roku, składający się z 23 elementów i 1 minifiga. Seria Blacktron II to konstrukcje w kolorystyce czarno – białej z elementami przezroczystymi trans-neon green oraz z licznymi elementami z nadrukiem. Figurki, to typowi przedstawiciele blacktronów, z dużym „B” na torsie. Pierwszy z zestawów to maszyna z wąską owiewką oraz zmiennym ustawieniem poziomu skrzydeł. Do tego skrzynia z nadrukiem. Drugi, największy z zestawienia to modułowa maszyna bojowa ze skrzydłami zmieniającymi lekko kąt ustawienia oraz możliwością odłączenia modułu kabiny. Ostatni z zestawienia, to niewielki impuls w postaci małego statku, ponownie o zmiennym położeniu skrzydeł. Zestawy znane, popularne w swoim okresie. Jak cała seria – ciekawe i godne polecenia dla kolekcjonerów klasyki Lego.

Three sets from the early 90’s and the Space series, themed Blacktron II, are another sets from my collection of Lego classics. 6832 Super Nova II from 1991, consisting of 42 elements and 1 minifig, 6887 Allied Avenger from 1991, consisting of 100 elements and 1 minifig, and 1694 Galactic Scout from 1992, consisting of 23 elements and 1 minifig. The Blacktron II series consists of constructions in black and white colors with trans-neon green transparent elements and with numerous printed elements. Figures are typical representatives of blacktrons, with a large „B” on the torso. The first of the sets is a machine with a narrow fairing and variable wing level setting. Plus a printed box. The second, largest from the list is a modular combat machine with wings that slightly change the angle of setting and the possibility of detaching the cabin module. The last of the list is a small impulse in the form of a small ship, again with a variable position of the wings. Sets known, popular in their period. Like the whole series – interesting and recommendable for collectors of Lego classics.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Klasyczne Lego w terenie

Słońce świeci, więc czas wyprowadzić klocki Lego na powietrze. Dwa zestawy z serii Town, 6652 Construction Truck z 1983 roku i 6678 Pneumatic Crane z 1980 roku współpracujące przy załadunku kamieni. ;) Miłego weekendu!

The sun is shining, so it’s time to get the Legos out into the air. Two sets from the Town series, 6652 Construction Truck from 1983 and 6678 Pneumatic Crane from 1980 working together to load stones. ;) Have a nice weekend!

Opublikowano Scenki z zestawami | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 635

Kolejnym zestawem z mojej kolekcji klasyki Lego jest pochodzący z 1986 roku, przedstawiciel serii Town, z tematu Fire, w wydaniu 9V Light&Sound. 6480 Hook and Ladder Truck składający się ze 118 elementów i 1 minifiga. Zestaw przedstawia wóz bojowy Straży Pożarnej z zabudowanym systemem dźwiękowo – świetlnym. Budowa pojazdu zwarta, typowa dla połowy lat 80tych, ze szczegółami jak bęben z wężem strażackim, wyposażenie, dwustopniowa drabina, czy przyczepka z z dodatkowymi wężami. Kolorystyka to oczywiście czerwony w połączeniu z czarnym i białym. Figurka to typowy jak na ten okres strażak. Dodatkowy sprzęt to butla z tlenem, topór, radio oraz łopata i miotła. Zestaw doskonale znany i lubiany. Bawialny, jak to wóz strażacki, a dodatkowo świetny system Light & Sound. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego.

Another set from my collection of Lego classics is from 1986, a representative of the Town series, with the Fire theme, in the 9V Light&Sound edition. 6480 Hook and Ladder Truck consisting of 118 pieces and 1 minifig. The set presents a fire fighting vehicle with a built-in sound and light system. The construction of the vehicle is compact, typical of the mid-1980s, with details such as a fire hose reel, equipment, a two-stage ladder, or a trailer with additional hoses. The colors are, of course, red in combination with black and white. The figure is a typical fireman for this period. Additional equipment includes an oxygen tank, axe, radio and shovel and broom. A set well known and liked. As fun as a fire truck is, plus a great Light & Sound system. A must-have item for the classic Lego collector.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje polybagowe szaleństwo cd..

My Lego polybag madness.

Recently, looking through my brick resources, I sorted out my unopened polybags. I have over 740 of all polybags released after 2000. In 2018, they have over 300 pieces (only), I assembled them all, as you can see in one of the photos. Today, however, I am publishing about 220 of unopened polybags in MISB condition. Of course, I also have more than half as open positions. What can you find here.. basically all current series. There is Creator, Star Wars, City, Disney, Friends, Ninjago, Minecraft, Marver, DC, Seasonal, Xtra, Vip or Duplo, or published together with BrickMaster magazine, or minor series. I will present polybags from before 2000 separately.

Opublikowano Polybag | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 633 i cz. 634

Seria Pirates i ciekawy temat Islanders z 1994 roku, to dwa kolejne zestawy pochodzące z mojej kolekcji klasyki Lego. 6256 Islander Catamaran składający się z 63 elementów, 2 minifigów i krokodyla oraz 6262 King Kahuka’s Throne składający się ze 146 elementów, 5 minifigów oraz krokodyla. Pierwszy z zestawów to dwukadłubowy katamaran Islandersów z niewielkim żaglem. Na ciekawym pokładzie trochę wyposażenia, w tym typowy dla serii bęben ze skórą w biało-czarne paski. Figurki to oczywiście sam Król Kahuka i Islanderka. Kadłuby zdobią klimatyczne naklejki. Drugi zestaw to tron samego Króla oparty o zieloną płytę 16×16. Tron, który jest czymś w rodzaju lektyki umiejscowionej przed jaskinią, która skrywa skrzynię ze skarbem. Nad jaskinią charakterystyczny posąg wyspiarzy. Jest też trochę roślin, niezawodny krokodyl, wyposażenie, w tym tarcze, dwóch Islandersów jako obstawa oraz dwóch piratów w czerwonej łódce z żaglem. Oba zestawy ciekawe, idealne do uzupełnienia większych pozycji z serii, jak 6264, czy największego 6278. Pozycje barwne, ciekawe, bawialne i z pewnością są to obowiązkowe pozycje dla kolekcjonera serii Pirates.

The Pirates series and the interesting theme Islanders from 1994 are two more sets from my collection of Lego classics. 6256 Islander Catamaran consisting of 63 elements, 2 minifigs and a crocodile and 6262 King Kahuka’s Throne consisting of 146 elements, 5 minifigs and a crocodile. The first of the sets is a double-hulled Islanders catamaran with a small sail. On an interesting deck, some equipment, including the series-typical drum with black and white striped leather. The figures are, of course, King Kahuka himself and the female Islander. The hulls are decorated with climatic stickers. The second set is the throne of the King himself based on a 16×16 green plate. The throne, which is a kind of litter placed in front of the cave that hides the treasure chest. Above the cave, there is a characteristic statue of the islanders. There are also some plants, a reliable crocodile, equipment including shields, 2 Islanders as bodyguards and 2 pirates in a red boat with a sail. Both sets are interesting, perfect to complement larger items from the series, such as 6264 or the largest 6278. Colorful, interesting, fun items and certainly must-haves for a collector of the Pirates series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 632

Seria Basic i ponownie niewielki podstawowy zestaw, to kolejna pozycja z mojej kolekcji klasyki Lego. 520 Basic Building Set, 5+ z 1985 roku, składający się ze 165 elementów i 1 minifiga. Zestaw oferuje budowę pięciu modeli na podstawie instrukcji oraz dalszych dziewięciu na podstawie zdjęć z instrukcji i pudełka. Podstawowym modelem jest stacja benzynowa z dwoma dystrybutorami oraz niewielki pojazd. W zestawie wykorzystano podstawowe barwy klocków, tj czerwony, żółty i niebieski z dodatkiem białego i zielonego, w tym płyty bazowej 16×16. Figurka to typowy przedstawiciel miasta Lego. Zestaw godny polecenia tym, którzy posiadali go w dzieciństwie jako sentymentalny powrót do własnych początków przygody z klockami oraz zagorzałym fanom klasyki Lego.

The Basic series, and again a small basic set, is another item from my collection of Lego classics. 520 Basic Building Set, 5+ from 1985, consisting of 165 pieces and 1 minifig. The set offers the construction of five models based on the instructions and a further nine based on photos from the instructions and the box. The basic model is a gas station with two dispensers and a small vehicle. The set uses the basic colors of the blocks, i.e. red, yellow and blue with the addition of white and green, including a 16×16 base plate. The figure is a typical representative of the city of Lego. A set worth recommending to those who had it in their childhood as a sentimental return to their own beginnings of the adventure with bricks and die-hard fans of the Lego classics.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 631

W dniu dzisiejszym prezentuję jeden zestaw z mojej kolekcji klasyki Lego w postaci policyjnego zestawu z 1996 roku, z serii Town. 6545 Search N’ Rescue składający się z 286 elementów oraz 3 minifigów. Zestaw to typowe combo łączące w sobie siły policyjne w klasycznym mieście Lego, w postacie środków jeżdżących, pływających i latających. Jest więc van z wyposażeniem ciągnący przyczepkę z motorówką oraz spory helikopter. Van to ciekawy pojazd o zwartej zabudowie. W tylnej części trochę wyposażenia. Do tego klasyczna przyczepka i równie prosta żółta motorówka. Największym elementem jest ciekawy helikopter o tandemowej kabinie, płozach jako podwoziu oraz z dwoma zasobnikami na wyposażenie. Największym mankamentem są zbyt krótkie śmigła, jak na tak dużą maszynę. Za największy mankament zestawu należy uznać jednak naklejki, które przechodzą na kilka elementów. Stan ich widać na zdjęciach. Zestaw, mimo iż to już 1996 rok, konstrukcyjnie nie najgorszy. Pozycja godna polecenia dla kolekcjonerów klasyki Lego.

Today I present one set from my collection of Lego classics in the form of a police set from 1996, from the Town series. 6545 Search N’ Rescue consisting of 286 elements and 3 minifigs. The set is a typical combo combining police forces in a classic Lego Town, in the form of driving, floating and flying means. So there is a van with equipment pulling a trailer with a motorboat and a large helicopter. The van is an interesting vehicle with a compact structure. Some equipment in the back. In addition, a classic trailer and an equally simple yellow motorboat. The biggest element is an interesting helicopter with a tandem cabin, skids as a landing gear and with two containers for equipment. The biggest drawback are too short propellers for such a large machine. However, the biggest drawback of the set is the stickers that go over several elements. Their condition can be seen in the photos. The set, despite the fact that it is already 1996, is not the worst in terms of construction. A highly recommended item for classic Lego collectors.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego 40591 i Lego 75356, czyli majowe święto Star Wars

W ramach majowych dni Gwiezdnych Wojen, Lego wypuściło kilka ciekawych zestawów. Dwa z nich prezentuję poniżej. 40591 Death Star II składający się z 289 elementów oraz 75356 Executor Super Star Destroyer składający się z 630 elementów. Pierwszy z zestawów to dodatek do zakupów w sklepach Lego i na Lego S@H, czyli klasyczny GWP. Przedstawia mini wersję odbudowywanej Gwiazdy Śmierci na czarnej podstawce. Zestaw wzbogacono brickiem z nadrukiem wskazującym 40 lecie „Powrotu Jedi”. Konstrukcja zwarta, stosunkowo prosta, z licznymi niewielkimi elementami imitującymi nieodbudowaną część. Wewnątrz, co widać na zdjęciu scena spotkania Vadera z Lukiem przy Imperatorze. ;) Drugi z zestawów to potężny statek Vadera, czyli Executor w skali mini. Zestaw mierzący ponad 40 cm umieszczono ponownie na podstawce, którą wzbogaca taki sam brick z nadrukiem oraz płytka z nazwą jednostki. Model wspomagają dwa niszczyciele w skali dobranej do wielkości Executora. Statek jak na tę skalę z wieloma szczegółami, takimi jak nadbudówki, czy silniki. Sam kształt maszyny bardzo dobrze oddaje oryginał, a wewnątrz, ponownie jak w przypadku Gwiazdy Śmierci mamy spotkanie Vadera, tym razem z łowcami głów. Z pewnością godnym polecenia jest model Executora. Natomiast Gwiazda Śmierci nie porywa aż tak bardzo, ale jako ozdoba na półkę daje radę.

As part of May’s Star Wars days, Lego released some interesting sets. Two of them are presented below. 40591 Death Star II consisting of 289 pieces and 75356 Executor Super Star Destroyer consisting of 630 pieces. The first of the sets is an addition to purchases in Lego stores and at Lego S@H, i.e. the classic GWP. Features a mini version of the rebuilt Death Star on a black base. The set was enriched with a brick with an imprint indicating the 40th anniversary of „Return of the Jedi”. The construction is compact, relatively simple, with numerous small elements imitating the unrebuilt part. Inside, as seen in the photo, the scene of Vader’s meeting with Luke at the Emperor. ;) The second of the sets is Vader’s mighty ship, the mini-scale Executor. The set, measuring over 40 cm, was placed back on the base, which is enriched with the same brick with an imprint and a tile with the name of the unit. The model is supported by two destroyers in a scale matched to the size of the Executor. A ship of this scale with many details such as superstructures and engines. The very shape of the machine reflects the original very well, and inside, again as in the case of the Death Star, we have Vader’s meeting, this time with bounty hunters. Certainly, the Executor model is worth recommending. The Death Star, on the other hand, is not that captivating, but as a shelf decoration it gives advice.

Opublikowano Star Wars | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 628, cz. 629 i cz. 630

Trzy kolejne, niewielkie zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego to seria Space i temat Space Police 2 z 1993 roku. 6852 Sonar Security składający się z 61 elementów, 6813 Galactic Chief składający się z 24 elementów oraz 1916 Starion Patrol składający się z 23 elementów. Każdy zestaw zawiera także 1 minifiga. W dwóch przypadkach figurka jest taka sama, tylko 6813 zawiera szefa kosmicznej policji. Kolorystyka wszystkich, tak jak całej serii, czyli szary z czarnym, do tego czerwone dodatki, elementy z nadrukiem oraz ciemno zielone transparentne części. Pierwszy zestaw to 8 kołowy łazik, z tylną częścią przegubową, przenosząc satelitę. Druga pozycja, to indywidualny statek szefa kosmicznej policji. Smukła i zwarta konstrukcja. Ostatni, to typowy zestaw promocyjny. Niewielki płaski statek z możliwością zmiany położenia silników, czy też rakiet. Ciężko to stwierdzić. Zestawy proste, ale i rozpoznawalne. Cieszyły się popularnością na początku lat 90tych. Godne polecenia kolekcjonerom serii Space.

The next three small sets from my collection of Lego classics are the Space series and the Space Police 2 theme from 1993. 6852 Sonar Security consisting of 61 pieces, 6813 Galactic Chief consisting of 24 pieces, and 1916 Starion Patrol consisting of 23 pieces. Each set also includes 1 minifig. In both cases the figure is the same, only 6813 contains the chief of the space police. The colors of all of them, just like the whole series, i.e. gray with black, plus red accessories, printed elements and dark green transparent parts. The first set is an 8-wheeled rover, with an articulated rear section carrying the satellite. The second item is the individual ship of the the space police chief. Slim and compact design. The last one is a typical promotional set. A small flat ship with the ability to change the position of engines or rockets. It’s hard to tell. Simple but recognizable sets. They were popular in the early 90’s. Recommended to collectors of the Space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Trochę nowości z Lego S@H

Trochę nowości z Lego S@H. Nowsze i starsze Star Wars oraz Indiana Jones. Oczywiście wpadły także dodatki GWP x 2

Some news from Lego S@H. Newer and older and Indiana Jones. Of course GWP extras x2.

Opublikowano Star Wars | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

May the 4th be with You

Najlepszego dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, szczególnie w ich klockowym wydaniu. ;)

The best for all fans of Star Wars, especially in their Lego edition. ;)

Opublikowano Star Wars | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 627

W dniu dzisiejszym ponownie pozostaję w klimacie Basic w ramach prezentacji zestawów z mojej kolekcji klasyki Lego. 735 Basic Building Set, 7+ z 1990 roku, składający się z 537 elementów. Zestaw podstawowy, lecz już dla bardziej zaawansowanych użytkowników, z systemem light&sound i możliwością budowy pięciu konstrukcji z instrukcji oraz dalszych aż dziewięciu ze zdjęć, w tym z wykorzystaniem zestawu z napędem 810 Basic Motor Set z 1985 roku. Model główny to wóz bojowy straży pożarnej z przyczepką z wyposażeniem. Pojazd poza wydawaniem dwóch rodzajów dźwięku oczywiście świeci sygnałami, co widać na jednym ze zdjęć. Kabina posiada miejsce dla pięciu osób, za sam pojazd liczne wyposażenie, częściowo schowane w przedziałach technicznych oraz sporo elementów z nadrukiem dodających realizmu. To samo dotyczy przyczepki. Model bardzo dobrze wygląda jak na swój wiek i pasuje wręcz do serii Model Team. Zestaw bardzo bawialny dzięki swoim funkcjom i możliwości budowy licznych konstrukcji. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego.

Today I’m staying in the Basic vibe again as part of the presentation of sets from my collection of Lego classics. 735 Basic Building Set, 7+ from 1990, consisting of 537 pieces. A basic set, but for more advanced users, with the light&sound system and the ability to build five constructions from the instructions and as many as nine more from photos, including with the 810 Basic Motor Set from 1985. The main model is a fire fighting vehicle with a trailer with equipment. The vehicle, apart from making two types of sound, of course, lights up with signals, which can be seen in one of the photos. The cabin has room for five firefighters, the vehicle itself has numerous equipment, partially hidden in technical compartments, and a lot of printed elements that add realism. The same applies to the trailer. The model looks very good for its age and fits right into the Model Team series. The set is very fun thanks to its functions and the possibility of building numerous structures. A must-have item for the classic Lego collector.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 626

Seria Basic i jeden z prostszych podstawowych zestawów, to kolejna pozycja z mojej kolekcji klasyki Lego. 515 Basic Building Set, 5+ z 1990 roku, składający się ze 106 elementów. Instrukcja pozwala na budowę pięciu konstrukcji oraz dodatkowych czterech na podstawie zdjęć. Model główny to niewielki budynek oparty o płytkę bazową 8×16 w kolorze zielonym oraz niewielki pojazd dostawczy. Zestaw prosty, w typowych głównych kolorach, umożliwiający budowę nieskomplikowanych konstrukcji. Pozycja godna polecenia tym, którzy przygodę z Lego zaczynali właśnie od tego zestawu, lub zagorzałym kolekcjonerom klasyki Lego.

The Basic series and one of the simpler basic sets is another item from my collection of Lego classics. 515 Basic Building Set, 5+ from 1990, consisting of 106 pieces. The manual allows you to build five structures and an additional four based on the photos. The main model is a small building based on an 8×16 base plate in green and a small delivery vehicle. A simple set, in typical main colors, enabling the construction of uncomplicated structures. A position worth recommending to those who started their Lego adventure with this set, or die-hard collectors of Lego classics.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 625

Seria Aquazone i największy jej zestaw pochodzący z 1995 roku, to kolejna pozycja z mojej kolekcji klasyki Lego. 6195 Neptune Discovery Lab składający się z 508 elementów i 4 minifigów oraz ośmiornicy. Zestaw oparty o dwie płyty 3D 32×32 w kolorze niebieskim z nadrukami, które przy połączeniu tworzą formacje skalne z zagłębieniem. Kolorystyka taka sama jak całej serii, tj. połączenie żółtego i czarnego z elementami przezroczystymi w kolorze ciemno – niebieskim i neonowo pomarańczowym. Budowla główna to baza z trzema modułami oraz miejscem dla batyskafu. Do wnętrza prowadzą duże transparentne drzwi oraz dwoje bocznych śluz. Nad konstrukcją góruje dźwig z łychą do podejmowania kryształów, które następnie za pomocą taśmociągu można dostarczyć do wnętrza bazy. Poza tym jest wyniesione, przeszklone stanowisko z panelem do sterowania oaz stanowisko do obsługi batyskafu z możliwością załadunku skrzyni z ładunkiem. Batyskaf ciekawy, z przestrzenią ładunkową wewnątrz oraz sporą kabiną. Figurki to czterech nurków frakcji Aquanauts. Zestaw bawialny, z dużą ilością funkcji i możliwości. Świetnie oddaje podwodny klimat serii. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego, w szczególności serii Aquazone.

The Aquazone series and its largest set from 1995 is another item from my collection of Lego classics. 6195 Neptune Discovery Lab consisting of 508 elements and 4 minifigs and an octopus. The set is based on two 3D 32×32 boards in blue with prints, which when combined create rock formations with a depression. The colors are the same as the whole series, i.e. a combination of yellow and black with transparent elements in dark blue and neon orange. The main building is a base with three modules and a place for a bathyscaphe. A large transparent door and two side sluices lead to the interior. A crane with a bucket for picking up crystals towers over the structure, which can then be delivered to the base by means of a conveyor belt. In addition, there is a raised, glazed position with a control panel and a position for operating the bathyscaphe with the possibility of loading a cargo box. An interesting bathyscaphe, with a cargo space inside and a large cabin. The figures are four divers of the Aquanauts faction. A fun set with lots of features and possibilities. It perfectly reflects the underwater atmosphere of the series. A must for a collector of Lego classics, in particular the Aquazone series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 623 i cz. 624

Dwa kolejne zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego, to powrót do serii Castle. 6030 Catapult z 1984 roku, składający się z 83 elementów i 2 minifigów oraz 6059 Knight’s Stronghold z 1990 roku, składający się z 224 elementów i 5 minifigów. Wspólnym elementem obu zestawów są katapulty frakcji Black Falcons. Pierwszy z zestawów to czarna katapulta z wyposażeniem oraz obsługą. Dość wysoka konstrukcja na czterech kołach, trochę amunicji do miotania oraz uzbrojenie dwóch rycerzy. Drugi z zestawów to modułowa konstrukcja, umożliwiająca połączenie z takimi zestawami jak zamek 6085, czy zestaw z duchem 6034. Muru z bramą oraz celą broni trzech rycerzy Black Knights, a za pomocą katapulty i jednego jeźdźcy atakują Black Falcons. Katapulta prosta, podobnie jak poprzedni zestaw. Mury umożliwiają różne możliwości ustawienia, dzięki zawiasom, co widać na zdjęciach . Jest także trochę wyposażenia, a kolorystyka głównej konstrukcji to czarny z szarym. Zestawy ciekawe i bawialne, jak to rycerze, umożliwiające połączenie, czy wzbogacenie innych konstrukcji z serii. Pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera serii Castle.

Two more sets from my collection of Lego classics are a return to the Castle series. 6030 Catapult from 1984, consisting of 83 pieces and 2 minifigs, and 6059 Knight’s Stronghold from 1990, consisting of 224 pieces and 5 minifigs. The common element of both sets are the catapults of the Black Falcons fraction. The first of the sets is a black catapult with equipment and service. Quite a tall structure on four wheels, some throwing ammo and two knights’ armament. The second of the sets is a modular construction that allows connection with such sets as the 6085 castle or the 6034 ghost set. The wall with the gate and the cell is defended by three Black Knights, and with the help of a catapult and one horseman they are under attack by the Black Falcons. Simple catapult, like the previous set. The walls allow for various setting options thanks to the hinges, which can be seen in the photos. There is also some equipment, and the color scheme of the main structure is black with gray. Interesting and fun sets, like knights, that allow you to combine or enrich other constructions from the series. A must-have item for a collector of the Castle series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 622

Seria Town, rok 1991 i tematyka policyjna to kolejny zestaw z mojej kolekcji klasyki Lego. 6540 Pier Police składający się z 352 elementów oraz 4 minifigów. Nadbrzeżną bazę policji oparto o dwie płyty 3D w kolorze szarym 16×16, w tym jedną z podjazdem. Dominująca kolorystyka to oczywiście biały z czarnym oraz szarym. Wszystko uzupełniają liczne elementy z nadrukiem oraz naklejki. Figurki to policjanci, w tym dowódca, motocyklista oraz dwóch z kapokami do pływających jednostek. Konstrukcja główna to przeszklony budynek z małym holem głównym, dyżurką oraz stanowiskiem z komputerem. Na zewnątrz barierki, antena i wyposażenie nadbrzeża. Ze sprzętu otrzymujemy biały klasyczny motor z szybką z nadrukiem, pojazd dowódcy oparty o małe podwozie oraz dużą łódź motorową i motorówkę. Łódź z kabiną i wyposażeniem, a motorówka to klasyczna konstrukcja. Zestaw to idealne uzupełnienie miasta Lego w klasycznych klimatach. Bardzo dobra konstrukcja, dużo sprzętu i wyposażenia, dzięki czemu to bardzo bawialna pozycja. Moim zdaniem, to jedna z najlepszych baz policyjnych w serii Town. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego.

The Town series, year 1991 and the police theme is another set from my collection of Lego classics. 6540 Pier Police consisting of 352 elements and 4 minifigs. The coastal police base is based on two 16×16 gray 3D baseplates, one with a driveway. The dominant colors are of course white with black and gray. Everything is complemented by numerous printed elements and stickers. The figures are policemen, including a commander, a motorcyclist and two with life jackets for floating units. The main structure is a glazed building with a small main hall, a duty station and a computer station. Outside, railings, antenna and quay equipment. From the equipment we get a white classic motorbike with a printed glass, a commander’s vehicle based on a small chassis and and a large and small motorboat and. A biiger boat with a cabin and equipment, and a motorboat is a classic design. The set is the perfect complement to the Lego town in classic climates. Very good construction, a lot of hardware and equipment, making it a very fun item. In my opinion, this is one of the best police bases in the Town series. A must-have item for the classic Lego collector.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Lego Tie Bombers

W tym roku pojawiła się nowa wersja Tie Bombera od Lego jako zestaw 75347. Pora więc porównać oba modele, zarówno tegoroczny, jak i pierwszą wersję z 2003 roku. 4479 TIE Bomber składający się z 230 elementów i 1 minifiga oraz 75347 TIE Bomber składający się z 625 elementów i 4 minifigów (wliczając składanego Gonk Droid). Pierwszy zestaw pochodzi z początkowych lat serii i posiada typową dla ówczesnych Tie kolorystykę – czarno – niebiesko – szarą. W zestawie kilka elementów z nadrukiem, jedna figurka – pilot, a z funkcji podnoszona owiewka, możliwość zrzutu bomb w postaci round bricków, czy wystrzelenia dużej strzałki z gumową końcówką. Sporo, jak na 2004 rok. Zestaw przez wiele lat nie miał odpowiednika. Do tego roku. Obecna wersja to już odcienie szarego i czarny. Ponownie trochę nadruków, możliwość zrzutu bomb, czy podnoszona (ślepa) owiewka. Plusem w stosunku do poprzedniej wersji są 4 figurki, w tym bardzo dobry Vader, Vice Admirał Sloane, pilot oraz składany z klocków Gong Droid. Do tego mały pojazd z dodatkowymi bombami. Nie jestem w stanie wskazać lepszej wersji. I chyba nie ma takiej potrzeby. Zestawy pochodzą z różnych epok serii i każdy z nich idealnie pasuje do swoich czasów. Moim zdaniem oba zestawy są dobre, no i to pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera Lego Star Wars.

This year there is a new version of the Tie Bomber from Lego as a set 75347. So it’s time to compare both models, both this year’s and the first version from 2003. 4479 TIE Bomber with 230 pieces and 1 minifig and 75347 TIE Bomber with 625 pieces and 4 minifigs (including a buildable Gonk Droid). The first set comes from the early years of the series and has the typical Tie colors of the time – black – blue – gray. The set includes several printed elements, one figure – a pilot, and the function of the raised fairing, the ability to drop bombs in the form of round bricks, or shoot a large dart with a rubber tip. Quite a lot for 2004. The set had no equivalent for many years. Until this year. The current version is shades of gray and black. Again, some prints, the ability to drop bombs, or a raised (blind) fairing. The advantage over the previous version are 4 figures, including a very good Vader, Vice Admiral Sloane, a pilot and a Gong Droid folded from bricks. Plus a small vehicle with extra bombs. I can’t chose a better version. And I don’t think there’s a need. The sets come from different eras of the series and each of them perfectly fits its time. In my opinion, both sets are good, and they are must-haves for a Lego Star Wars collector.

Opublikowano Star Wars | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 620 i cz. 621

Ponownie seria Town i dwa zestawy z końca lat 90tych, z mniej ciekawego okresu miejskiej serii, to dalsza część prezentacji mojej kolekcji klasyki Lego. 6328 Helicopter Transport z 1998 roku, składający się ze 102 elementów i 2 minifigów oraz 6432 Speedway Transport z 1999 roku, składający się ze 134 elementów i 2 minifigów. Obie pozycje to ciągniki siodłowe z naczepami oraz transportowanym sprzętem. W przypadku policyjnego pojazdu jest to helikopter, a w drugim zestawie dwa bolidy. Konstrukcje to typowo uproszczone pojazdy, zarówno ciągniki, jak i helikopter, czy bolidy. Z obu zestawów najciekawiej wyglądają naczepy. Plusem obu pozycji jest sporo elementów z nadrukiem, wyposażenie, czy rury wydechowe w kolorze chrome silver. Także figurki trzymają poziom. Zestawy z pewnością bawialne i dawały sporo frajdy dzieciakom w okresie, w którym zestawy pojawiły się na rynku. Pozycje godne polecenia tym, którzy posiadali je w dzieciństwie oraz zagorzałym kolekcjonerom serii Town.

Again, the Town series and two sets from the late 90s, from the less interesting period of the Town series, are the next part of the presentation of my collection of Lego classics. 6328 Helicopter Transport from 1998, consisting of 102 elements and 2 minifigs and 6432 Speedway Transport from 1999, consisting of 134 elements and 2 minifigs. Both items are truck tractors with semi-trailers and transported equipment. In the case of a police vehicle, it is a helicopter, and in the second set, two racing car. The constructions are typically simplified vehicles, both tractors and helicopters, or racing cars. From both sets, the semi-trailers look the most interesting. The advantage of both items is a lot of printed elements, equipment and exhaust pipes in chrome silver. The figures also hold up. The sets were certainly fun and gave a lot of fun to kids in the period when the sets appeared on the market. Items worth recommending to those who had them in childhood and die-hard collectors of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 619

Dzień dzisiejszy z moją kolekcją klasyki Lego, to pochodzący z 1980 roku z serii Trains pociąg typu push-along. 7710 Push-Along Passenger Steam Train składający się z 447 elementów oraz 5 minifigów. W skład zestawu wchodzą tory, umożliwiające budowę okręgu, oczywiście sam pociąg złożony z lokomotywy parowej oraz dwóch wagonów, a także mały peron. Lokomotywa klasycznie czarno – czerwona o typowej budowie. Wagony niebiesko – żółto – szare. Figurki można było umieścić poprzez zdjęcie dachu oraz dwoje drzwi. Całość wzbogacono licznymi naklejkami, z których niestety niewiele zachowało się w moim egzemplarzu. Figurki to maszynista, zawiadowca oraz trzech pasażerów. Zestaw stosunkowo prosty, ale bawialny. W końcu to pociąg, a któż ich nie lubił w dzieciństwie. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera serii Trains, w szczególności w jej 4.5/12 V wersji.

Today with my collection of Lego classics is a push-along train from the 1980s Trains series. 7710 Push-Along Passenger Steam Train consisting of 447 elements and 5 minifigs. The set includes tracks that allow you to build a circle, of course, the train itself consisting of a steam locomotive and two wagons, as well as a small platform. Classic black and red locomotive with a typical construction. Blue – yellow – gray wagons. The figures could be placed by removing the roof and two doors. The whole was enriched with numerous stickers, of which unfortunately not many have survived in my copy. The figures are a train driver, a stationmaster and three passengers. The set is relatively simple, but fun. After all, it’s a train, and who didn’t like them in childhood. A must-have item for the Trains series collector, especially in its 4.5/12 V version.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 617 i cz. 618

Dwa zestawy z serii Town, związane z tematyką Construction to kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego. 6631 Steam Shovel z 1985 roku, składający się z 47 elementów i 1 minifiga oraz 6662 Backhoe z 1992 roku, składający się z 85 elementów i 1 minifiga. W obu przypadkach mamy do czynienia z koparkami, lub koparko – ładowarką. W obu przypadkach kolorystyka oczywiście żółto – czarna z dodatkami w postaci klocków imitujących przenoszony materiał, znaków drogowych związanych z robotami ziemnymi, czy drobnego wyposażenia. Figurki w obu przypadkach to typowi robotnicy. Pierwszy zestaw to niewielka, obrotowa koparka oparta na trzy osiowym podwoziu, jeszcze z kołami na metalowych ośkach. Fajna, zgrabna i dobrze zaprojektowana konstrukcja z dość długim ramieniem do łychy. Druga konstrukcja to już koparko – ładowarka z zamknięta kabiną. Bazę stanowi typowy ciągnik z tego okresu. Jest sporo detali, dobrze oszklona kabina, a całość sprawia realistyczne wrażenie. Oba zestawy bardzo dobre i stanowią idealne uzupełnienie klasycznego miasta Lego. Pozycje obowiązkowe dla kolekcjonera serii Town.

Two sets from the Town series, related to the Construction theme, are next items from my collection of Lego classics. 6631 Steam Shovel from 1985, consisting of 47 pieces and 1 minifig and 6662 Backhoe from 1992, consisting of 85 pieces and 1 minifig. In both cases we are dealing with excavators or a backhoe loader. In both cases, the colors are yellow and black, of course, with additions in the form of bricks imitating the material being moved, road signs related to earthworks, or small equipment. Figures in both cases are typical workers. The first set is a small, rotating excavator based on a three-axle chassis, still with wheels on metal axles. A nice, neat and well-designed construction with a fairly long arm to the digger bucket. The second construction is a backhoe loader with a closed cabin. The base is a typical tractor from that period. There are a lot of details, a well-glazed cabin, and the whole thing gives a realistic impression. Both sets are very good and are a perfect complement to the classic Lego Town. A must-have item for the collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 615 i cz. 616

Kolejne pozycje z mojej kolekcji klasyki Lego to dwa polybagi z 1987 roku z serii Town, związane z marką Shell. 1467 Race Car składający się z 46 elementów i 1 minifiga oraz 1469 Helicopter składający się z 40 elementów. Zestawy jako promocyjne można było otrzymać korzystając ze stacji paliw Shella. Cała seria składała się z czterech zestawów. Dodatkowo była to cysterna 1468 oraz dystrybutory 1470. Zestawy utrzymane oczywiście w kolorystyce marki, tj biało – czerwono – żółtej. Pierwsza pozycja to dość długi bolid i figurka, która raczej przypomina pracownika stacji. Model prosty, ale wzbogacony elementami z nadrukiem. Drugi, to także dość duży helikopter jak na tę skalę, o dobrej, prawidłowej linii i proporcjach. W moim egzemplarzu niestety nie zachowały się wszystkie naklejki. Zestawy, jak i cała seria czterech sztuk polybagów godne polecenia w zasadzie tylko zagorzałym fanom klasyki Lego Town, lub polybagów.

The next items from my collection of Lego classics are two polybags from 1987 year from the Town series, related to the Shell brand. 1467 Race Car consisting of 46 elements and 1 minifig and 1469 Helicopter consisting of 40 elements. Promotional kits could be obtained at Shell petrol stations. The entire series consisted of four sets. In addition, it was a tanker 1468 and petrol pumps 1470. The sets, of course, maintained in the colors of the brand, i.e. white – red – yellow. The first item is a fairly long race car and a figure that rather resembles a station worker. A simple model, but enriched with printed elements. The second is also quite a large helicopter for this scale, with good, correct lines and proportions. Unfortunately, not all stickers have been preserved in my copy. Sets, as well as the entire series of four pieces of polybags, are recommended only to die-hard fans of the classic Lego Town or polybags.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 614

W dniu dzisiejszym, trochę lightowo w zakresie prezentacji zestawów z moich zbiorów klasyki Lego, tj. tylko jeden bandyta i trochę wyposażenia, czyli rok 1997 oraz zestaw 6790 Bandit with Gun składający się z 19 elementów i 1 minifiga. Zestaw pojawił się także jako polybag o numerze 6791. Przedstawia bandytę o bardzo fajnym torsie, z zakrytą twarzą oraz w kapeluszu, który obsługuje zestaw strzelb na małych kołach. Do tego beczka, rewolwer i dynamit. Piękny mały impuls idealnie oddający klimat westernu. Zestaw bardzo dobrze znany i popularny, obowiązkowy dla kolekcjonera serii Lego Western.

Today, a little light in terms of the presentation of sets from my classic Lego collections, i.e. only one bandit and some equipment, i.e. 1997 and the 6790 Bandit with Gun set consisting of 19 elements and 1 minifig. The set also appeared as a polybag with the number 6791. It shows a bandit with a very cool torso, with his face covered and wearing a hat that operates a set of shotguns on small wheels. Also a barrel, revolver and dynamite. A beautiful little impulse that perfectly reflects the atmosphere of a western. A very well-known and popular set, a must-have for a collector of the Lego Western series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 613

Kolejnym zestawem z mojej kolekcji klasyki Lego, które prezentuję jest wakacyjny domek z 1989 roku, pochodzący z serii Town. 6388 Holiday Home with Campervan składający się z 353 elementów oraz 4 minifigów. Ten duży domek wakacyjny pasujący idealnie do takich pozycji jak 6592, 6360, czy 6370, to konstrukcja oparta na zielonej płycie bazowej 32×16 i wzbogacona o dwa pojazdy, w tym kamper z przyczepą i motorówką. Z ciekawostek, to zestaw wyszedł także w ograniczonym nakładzie pod numerem 1472, a mały czerwono – biały pojazd jest identyczny, jak w zestawie 1489 z tego samego roku. Budynek główny to czerwono – żółta konstrukcja o dużym spadzistym dachu i białych drzwiach i ramach okien. Wewnątrz w zasadzie tyko kuchnia, natomiast na zewnątrz duże palenisko/grill oraz stół z krzesłami i parasolką. Jest także trochę wyposażenia oraz roślinności, w tym dwa drzewka. Figurki to czterech typowych mieszkańców miasta – dwie panie i dwóch panów. Na uwagę zasługuje kamper, który jest ciekawą konstrukcją. I do tego ten rower zamontowany z pomysłem. Zestaw bogaty w elementy i możliwości. Spory budynek wakacyjny, dużo szczegółów, dwa samochody, nie wspominając o motorówce i przyczepce. Idealny set do wzbogacenia podmiejskich terenów. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera serii Town.

Another set from my collection of Lego classics that I present is a holiday house from 1989, from the Town series. 6388 Holiday Home with Campervan consisting of 353 elements and 4 minifigs. This large holiday home, ideally suited to items such as 6592, 6360 or 6370, is a structure based on a 32×16 green base plate and enriched with two vehicles, including a camper with a trailer and a motorboat. Interestingly, the set also came out in a limited edition under the number 1472, and the small red and white vehicle is identical to the set 1489 from the same year. The main building is a red and yellow structure with a large sloping roof and white doors and window frames. Inside, basically just a kitchen, while outside a large hearth / grill and a table with chairs and an umbrella. There is also some equipment and vegetation, including two trees. The figures are four typical inhabitants of the Town – two ladies and two gentlemen. Noteworthy is the camper, which is an interesting construction. And this bike mounted with an idea. A set rich in elements and possibilities. A large holiday building, lots of details, two cars, not to mention a motorboat and a trailer. The perfect set to enrich suburban areas. A must-have item for the collector of the Town series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 612

Dziś dedykowaną serią dla dziewczynek jest oczywiście Friends. W połowie lat 90tych Lego stworzyło serię w ramach Town, jak się wydaje ukierunkowaną na dziewczynki, zawierającą pastelowe kolory oraz znaczną ilość żeńskich figurek i zwierząt. Temat Paradisa i zestaw z 1996 roku, jako kolejny przedstawiciel mojej kolekcji klasyki Lego. 6418 Country Club składający się z 280 elementów, 5 minifigów oraz 3 koni. Zestaw przedstawia klub połączony ze stajnią, gdzieś w niedaleko oceanu w tropikalnych klimatach. Jest to największy przedstawiciel tematu Paradisa, liczącego 18 zestawów wydanych w altach 1992 – 1997. W całej serii sporo było odniesień do koni i stajni, a tutaj połączono to z małym klubem. Zestaw oparto na płycie 32×32 w kolorze „średnim zielonym”, a kolorystyka konstrukcji, to głównie biały, z dodatkiem różowego i szarego. Całość uzupełniają liczne rośliny, w tym doniczkach oraz palma, jak i kilka naklejek. Góra konstrukcji trochę pusta, ale całość ratuje fajny dach oraz stolik i balustrady. Na dole kuchnia z jednym stolikiem oraz stajnia z miejscem dla dwóch koni. Na zewnątrz stanowisko ze sprzętem dla koni, zagroda dla źrebaka, leżak z parasolką oraz mały powóz. Zestaw ciekawy, nieźle zaprojektowany, ze sporą ilością detali. Bardzo dobry do wzbogacenia klimatów poza miejskich w wydaniu klasycznego Lego. Moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego Town.

Today, the dedicated series for girls is, of course, Friends. In the mid-1990s, Lego created a series within the Town that seems to be aimed at girls, featuring pastel colors and a large number of female figures and animals. Paradisa theme and set from 1996, as another representative of my collection of Lego classics. 6418 Country Club consisting of 280 elements, 5 minifigs and 3 horses. The set depicts a club combined with a stable, somewhere near the ocean in tropical climates. This is the largest representative of the Paradis theme, with 18 sets released in the alts 1992 – 1997. Throughout the series there were a lot of references to horses and stables, and here it is combined with a small club. The set is based on a 32×32 board in medium green, and the colors of the structure are mainly white, with the addition of pink and gray. The whole is complemented by numerous plants, including pots and a palm tree, as well as several stickers. The top of the structure is a bit empty, but the whole thing is rescued by a nice roof and a table and balustrades. Downstairs there is a kitchen with one table and a stable with space for two horses. Outside, there is a stall with equipment for horses, a foal pen, a deckchair with an umbrella and a small carriage. An interesting set, well designed, with a lot of details. Very good for enriching non-urban climates in the classic Lego edition. In my opinion, a must-have item for a collector of Lego Town classics.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 611

Straż pożarna oraz seria Town z 1981 roku, to kolejny zestaw z mojej kolekcji klasyki Lego. 6385 Fire Station składający się z 390 elementów oraz 4 minifigów. Jest to druga baza straży pożarnej w ramach zestawów z klasycznymi figurkami Lego, po 374/590 z 1978 roku. Zestaw oparto o płytę bazową 32×32 w kolorze szarym z nadrukami sekcji i numerów 1 i 2, które tutaj służą za określenie garaży dla pojazdów. Zestaw to typowa nieduża komenda/baza straży pożarnej z dwoma garażami mocno przeszklonymi z podnoszonymi, harmonijkowymi drzwiami, mały hol ze stanowiskiem pracy oraz pokój do odpoczynku z krzesłem i łóżkiem. W garażach dwa pojazdy bojowe – duży z drabiną i osprzętem oraz mniejszy, także z wyposażeniem. Całość uzupełniają roślinki, w tym drzewko. Są także naklejki ( w moim egzemplarzu wozu bojowego brak dwóch naklejek wewnątrz) oraz elementy z nadrukiem. Figurki, to trzech strażaków oraz recepcjonistka. Strażacy dokładanie tacy sami, w tym jeden dowódca z radiem. Zestaw stanowi idealne uzupełnienie klasycznego miasta Lego. Jak na rok 1981 jest dobrze zaprojektowany, a budynek wygląda na realistyczny. Pozycja obowiązkowa dla kolekcjonera klasyki Lego.

The fire department and the Town series from 1981 are another set from my collection of Lego classics. 6385 Fire Station consisting of 390 elements and 4 minifigs. This is the second fire station in classic Lego sets, after 1978’s – 374/590. The set is based on a 32×32 base plate in gray with printed sections and numbers 1 and 2, which here are used to define garages for vehicles. The set is a typical small fire station/base with two heavily glazed garages with lifted, folding doors, a small hall with a workstation and a rest room with a chair and a bed. In the garages, two combat vehicles – a large one with a ladder and accessories, and a smaller one, also with accessories. The whole is complemented by plants, including a tree. There are also stickers (my copy of the combat vehicle lacks two stickers inside) and elements with an overprint. The figures are three firefighters and a receptionist. Firemen exactly the same, including one commander with a radio. The set is the perfect complement to the classic Lego town. For 1981 it is well designed and the building looks realistic. A must-have item for the classic Lego collector.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | 2 Komentarze

Moje klasyczne zestawy Lego cz. 607 – 610

Cztery kolejne zestawy z mojej kolekcji klasyki Lego, to seria Space i tematyka Spyrius z roku 1994 – pierwsze trzy zestawy i ostatni z 1995. Zestawy 6835 Saucer Scout, składający się z 47 elementów i 1 minifiga, 6889 Recon Robot składający się ze 135 elementów i 1 minifiga, 6939 Saucer Centurion, składający się z 222 elementów i 2 minifigów oraz 1954 Surveillance Scooter składający się z 23 elementów i 1 minifiga. Zestawy, jak i cała seria, utrzymane w kolorystyce czerwono – czarnej z elementami przezroczystymi w kolorze ciemno niebieskim, czerwonym i neonowym zielonym. Przedstawiają niewielki pojazd latający w układzie krzyża, robota sterowanego przez figurkę, duży, modułowy spodek oraz mały pojazd latający. W pierwszej konstrukcji figurka kieruje praktycznie na leżąco. Sam pomysł układu maszyny ciekawy. Drugi zestaw umożliwia sterowanie dużym robotem o sporym zakresie ruchu ramion zarówno z mobilnego pulpitu, jak i siedząc wewnątrz. Spodek to modułowa konstrukcja, z długim wysięgnikiem z prawej strony. Umożliwia także wydzielenie ze środka, małego pojazdu poprzez rozczepienie maszyny (widoczne na jednym ze zdjęć). Konstrukcja i kształt samego spodka bardzo ciekawe i niepowtarzalne. Ostatni pojazd to typowy promocyjny zestaw o niewielkich rozmiarach. W każdym zestawie elementy z nadrukiem oraz niezłe figurki. Serię, jak i tu zaprezentowane pozycje można polecić fanom serii Space.

The next four sets from my collection of Lego classics are the Space series and the Spyrius theme from 1994 – the first three sets and the last one from 1995. Sets 6835 Saucer Scout, consisting of 47 pieces and 1 minifig, 6889 Recon Robot consisting of 1 minifig, 6939 Saucer Centurion, consisting of 222 pieces and 2 minifigs, and 1954 Surveillance Scooter, consisting of 23 pieces and 1 minifig. The sets, as well as the entire series, are kept in red and black colors with transparent elements in dark blue, red and neon green. They present a small flying vehicle in the cross system, a robot controlled by a figure, a large, modular saucer and a small flying vehicle. In the first construction, the figure drives practically lying down. The idea of the layout of the machine is interesting. The second set allows you to control a large robot with a large range of arm movement both from a mobile desktop and sitting inside. Saucer is a modular design, with a long boom on the right side. It also allows you to separate a small vehicle from the inside by unzipping the machine (shown in one of the photos). The design and shape of the saucer itself is very interesting and unique. The last vehicle is a typical promotional set of small size. Each set includes printed elements and nice figures. The series, as well as the items presented here, can be recommended to fans of the Space series.

Opublikowano Cykl klasyczne zestawy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz